HVIS DU ER NÆR KONTAKT TIL EN SMITTET PERSON

 • Gå i selvisolation, indtil du kan blive testet. Du skal også isolere dig fra dem, du bor sammen med!
 • Meld dig syg og informer din leder om, at du er nær kontakt til en smittet person
 • Kontakt Coronaopsporing under Styrelsen for Patentsikkerhed (tlf. 32 32 05 11 - tryk 2) og bliv henvist til to test.


DEFINITION AF NÆR KONTAKT
Nære kontakter vil typisk være dem, du bor sammen med, men du betragtes også som nær kontakt hvis:

 • Du har haft direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person
 • Du er blevet hostet på af en smittet person.
 • Du har været tæt på en smittet person inden for 2 meters afstand i mere end 15 minutter (fx ved samtale med personen)
 • Du været sammen med en smittet person indenfor 2 meters afstand i mere end 15 minutter i en af nedenstående situationer:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb.
  • Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.


REGLER FOR SELVISOLATION
Hvis du defineres som nær kontakt, skal du selvisolere dig hurtigst muligt og blive testet på dag 4 og dag 6 efter, at du var sidst var i nær kontakt med en smittet person. Du må først bryde selvisolationen og fx gå på arbejde, når du har et negativt svar på test 2.


VED UDSÆTTELSE FOR SMITTE I EN LÆNGERE PERIODE
Hvis du er nær kontakt til en smittet person, hvor du løbende har været udsat for smitte – fx i din husstand – skal du selvisolere sig og testes hurtigst muligt og igen på dag 4 og 6 efter den sidste nære kontakt.