Status på en række forhold og konsekvenser for AarBus

12. marts 2020

AarBus leverer en ”livsvigtig” funktion for borgere mv. i Aarhus Kommune. Vi skal bl.a. være med til at sikre, at ansatte kan komme til og fra arbejde på sygehuset, på plejehjem, i forretninger, hvor der kan købes mad mm. Vi skal kort og godt være med til at sikre, at det danske samfund kommer igennem coronakrisen. Derfor skal vi sammen med DSB, Arriva – tog, letbanen og de regionale busser fortsat levere kollektiv trafik til passagererne.

Vedr. buschaufførerne:
For at tilpasse kørslen til passagerfaldet og for samtidig at efterkomme regeringens og sundhedsmyndighedernes krav om at have så få på arbejde som muligt, vil kørslen fra og med på mandag blive reduceret. Indledningsvis reduceres kørslen midlertidigt (foreløbig frem til den 29. marts) således:

  • Mandag 16. marts – dubleringskørslerne og kørslen på linje 32 og 35 indstilles
  • Natbuskørslen indstilles fra og med næste weekend
  • Kørslen på linje 31 forventes indstillet fra og med næste weekend
  • Herefter kan eksempelvis linjerne 22 og 23 komme i spil

Hvis dette ikke rækker, vil vi overveje omlægning til sommerkørsel, muligheden for at reducere antallet af afgange på linjerne med høj frekvens – samt mange andre muligheder. Vi håber dog, at dette kan undgås.Der arbejdes fortsat på en løsning omkring veksling af penge i bybusserne. Vi forventer svar senest i morgen.

 

 

Vedr. Klargøringen, værkstedet og teknisk service:
Der tilpasses og laves løbende større og mindre tiltag i disse tre afdelinger i takt med ændringerne i kørselsomfang og i opgaver i øvrigt.

Vedr. administrative funktioner (DC, plan, administration, ledelse mv.):
Medarbejderne arbejder i videst muligt omfang fra deres respektive hjemmearbejdspladser. Har I derfor behov for at komme i kontakt med medarbejdere i disse funktioner, bedes I benytte mail og/eller telefon.

Generelt:
Vi afventer pt. svar på henvendelse til KL omkring løn og øvrige vilkår for medarbejderne i AarBus, som denne helt særlige og usædvanlige situation måtte få konsekvenser for. Vi melder noget ud lige så snart svaret fra KL foreligger.

Og pas endelig godt på hinanden og på jer selv ”derude”.

De bedste hilsener

Ingerlise Kirkegaard, Bjarne Larsen og Finn Mikkelsen