Coronanyheder – arkiv

18. august

Status på coronasituationen i AarBus
I sommerens løb er der sket mange forskellige ting i forhold til situationen omkring COVID-19, og der er justeret en del på de forholdsregler, vi skal leve efter både som privatperson og som virksomhed. Læs mere


13. august

Krav om brug af mundbind/visir i bussen ophæves
Fra lørdag den 14. august stiller myndighederne ikke længere krav til hverken chauffører eller kunder om brug af mundbind eller andre værnemidler i busser, tog eller letbane.


10. juni

Nye regler for mundbind og visir i bussen fra 14. juni
Fra mandag 14. juni må både kunder og chauffører undlade at bruge mundbind eller visir, når de sidder ned. Der er fortsat krav om mundbind eller visir ved ind- og udstigning, og når man står op. Fra onsdag den 1. september fjernes kravet om mundbind eller visir fuldstændigt.

De nuværende begrænsninger på antal kunder i bussen fastholdes indtil videre.


4. maj

Genindførsel af vekselpenge i busserne fra 6. maj
Som følge af den gradvise genåbning af Danmark har Midttrafik besluttet at genindføre salg af kontantbilletter i busserne fra torsdag den 6. maj.

Det betyder, at chauffører i AarBus fra denne dato igen skal veksle penge for passagererne. Der er dog en forventning om, at omfanget af vekslinger vil ligge væsentligt under det normale.

De forreste sæderækker vil fortsat være afspærrede, og der vil blive opsat klistermærker, som beder kunderne holde afstand til chaufføren og opfordrer til at benytte andre betalingsformer end kontanter.


4. maj

Administrationen åbner for personlige henvendelser
Fra torsdag den 6. maj vil Administrationen igen være åben for både personlige og telefoniske henvendelser fra medarbejdere alle hverdage kl. 9.00 til 15.00.

Der er tale om en gradvis åbning af Administrationen, da vi fortsat har fokus på at sikre den anbefalede fysiske afstand mellem de ansatte her. Alle medarbejdere i Administrationen er derfor ikke på kontoret hver dag, så ring og lav en aftale, hvis der er en bestemt medarbejder, du ønsker at træffe.


31. marts

Begrænset mulighed for personlig henvendelse i Administrationen fortsætter...
...nu indtil videre frem til den 6. maj, hvor myndighederne vil overveje, om anbefalingerne vedr. hjemmearbejde kan lempes.

Medarbejderne i Administration kan selvfølgelig stadig kontaktes på telefon eller mail alle hverdage kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på tlf. alle hverdage kl. 9.00-12.00.Hvis du har behov for at træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du kontakte vedkommende og lave en aftale.


30. marts

Nye corona-retningslinjer i busserne fra 6. april
Fra den 6. april genåbner dele af samfundet. Derfor ændrer Midttrafik fra og med denne dato nogle af de nuværende corona-retningslinjer i busserne. Læs mere HER


9. marts

Ikke behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19
Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke er nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde, hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer indenfor 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside HER


26. februar

Stadig begrænset mulighed for personlig henvendelse i Administrationen
Da myndighederne endnu engang har forlænget corona-nedlukningen vil muligheden for personlig henvendelse i Administrationen desværre fortsat være begrænset – indtil videre frem til den 6. april.

Medarbejderne i Administration kan selvfølgelig stadig kontaktes på telefon eller mail alle hverdage kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på tlf. alle hverdage kl. 9.00-12.00.
Hvis du har behov for at træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du kontakte vedkommende og lave en aftale.


22. februar

Midttrafiks bestyrelse takker for indsatsen under coronakrisen
AarBus har modtaget en hilsen fra Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og vicedirektør Mette Julbo, hvori de videregiver en stor ros fra Midttrafiks bestyrelse for den indsats, som busselskaber og flextrafik-vognmænd har leveret under coronakrisen - en tid med mange væsentlige omlægninger og nye anvisninger i den kollektive trafik.

Læs hilsenen HER


4. februar

Samme skærpede retningslinjer for alle nære kontakter
Følgende skærpede retningslinjer, som i første omgang kun gjaldt midlertidigt, er nu permanente og gældende for alle, der defineres som nære kontakter til personer, som er smittet med coronavirus:

  • Man er nær kontakt, hvis man i mere end 15 minutter har opholdt sig mindre end 2 meter fra en smittet person.
  • Man skal selvisolere sig, indtil man har 2 negative testsvar.

Læs mere HER


20. januar

Midlertidig skærpelse af retningslinjer for nære kontakter (retningslinjerne er opdateret, se ovenfor)
På grund af risikoen for mere smitsomme virusvarianter som fx den britiske coronavirus har Sundhedsstyrelsen skærpet retningslinjerne for nære kontakter til personer, som er smittet med COVID-19. Skærpelsen er midlertidig og gælder foreløbigt frem til den 7. februar. Læs mere HER.


15. januar

Begrænset mulighed for personlig henvendelse i Adm. forlænges
På grund af myndighedernes forlængelse af corona-nedlukningen vil muligheden for personlig henvendelse i Administrationen fortsat være begrænset - indtil videre frem til og med den 28. februar.

Medarbejdere i Administrationen kan fortsat kontaktes på telefon eller mail alle hverdage kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på telefonen alle hverdage kl. 9.00-12.00.

Hvis du har behov for at træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du kontakte vedkommende og lave en aftale.


13. januar

Midlertidigt stop for veksling af kontanter i busserne
Som en konsekvens af de skærpede COVID-19-tiltag, har Midttrafik besluttet midlertidigt at suspendere kontantsalg og veksling af penge i busserne fra og med torsdag d. 14. januar 2021.


6. januar

Administrationen lukker for personlige henvendelser
På grund af myndighedernes nye restriktioner og henstillinger vedr. coronavirus vil Administrationen fra og med den 7. januar være lukket for personlige henvendelser ved fysisk fremmøde for både medarbejdere og kunder. Dette gælder indtil videre til og med den 17. januar.

Medarbejdere i Administrationen arbejder hovedsageligt fra deres respektive hjemmearbejdspladser, men de kan selvfølgelig fortsat kontaktes på telefon eller mail alle hverdage kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på telefonen alle hverdage kl. 9.00-12.00.

Hvis du har behov for at træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du kontakte vedkommende og lave en aftale.


6. januar

Nye maxgrænser for antal passagerer i bussen
Myndighederne har skærpet afstandskravet til 2 meter.

Fra og med onsdag 6. januar genindfører Midttrafik derfor de retningslinjer for passagerantallet i busserne, der var gældende i foråret.
Det vil sige:

  • Ca. 25 passagerer i en almindelig bus (12 meter)
  • Ca. 40 passagerer i en mellemstor bus (13,7 – 15 meter)
  • Ca. 45 passagerer i en ledbus

Chaufføren har fortsat både ret og pligt til at lukke dørene, hvis maxgrænsen er nået.


5. januar

Skærpede corona-krav i AarBus
I lyset af myndighedernes nye skærpede restriktioner og henstillinger af dags dato, skal følgende indtil videre følges i AarBus i bestræbelsen på at undgå smitte med coronavirus:

  • Forsamlingsforbuddet på 5 skal overholdes. I kantiner m.v. må der således maksimalt opholde sig 5 personer ad gangen. Derfor skal vi bede alle om ikke opholde sig unødvendigt længe i f.eks. chaufførlokaler.
  • Hold så vidt muligt god afstand – minimum 1 meter og gerne 2 meter.
  • Brug mundbind eller visir i det omfang, dit arbejde tillader det.

 


2020

17. december

Chauffører opfordres til fortsat at bruge mundbind eller visir
Chauffører, som benytter afskærmning i bussen, er i henhold til bekendtgørelsen på området fritaget for at bruge mundbind eller visir under kørslen.
AarBus opfordrer dog til, at chauffører fortsat bruger disse værnemidler for i størst muligt omfang at beskytte sig selv og passagerne imod smitte med COVID-19. Læs mere HER.


14. december

Chauffører må føre bus uden mundbind eller visir (Se dog ny info ovenfor)
Efter en ændring i bekendtgørelsen vedrørende krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik anses chaufførafskærmningen i vores busser nu for at være tilstrækkelig til at undtage chauffører i AarBus for kravet om mundbind mv. under buskørslen. Læs mere HER.


8. december

Begrænset åbningstid i for personlige henvendelser i Administrationen
For at minimere risikoen for smittespredning vil Administration indtil videre kun være åben for personlige henvendelser mandag og torsdag fra kl. 9.00- 15.00.

En del medarbejdere i Administrationen vil dog arbejde hjemmefra også mandag og torsdag, men alle kan træffes via mail og telefon alle hverdage i den sædvanlige åbningstid.

Hvis du vil gerne vil træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du at kontakte vedkommende og lave en aftale.


19. november

Ekstra coronaforholdsregler i AarBus
I lyset af de aktuelle smittetal, vil AarBus gerne sikre sig lidt ekstra. Derfor indfører vi nu en række ekstra forholdsregler, som foreløbigt er gældende frem til den 15. december. Læs mere HER.


29. oktober

Administration arbejder delvist hjemmefra
For at minimere risikoen for spredning af smitte med coronavirus vil medarbejderne i Administrationen, indtil videre frem til jul, på skift varetage deres opgaver fra deres respektive hjemmearbejdspladser. Det betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne vil være til stede på kontoret ad gangen. Læs mere HER.


21. august

Nye regler: Chauffører i AarBus SKAL bære mundbind
En bekendtgørelse (BEK nr. 1221) udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet i dag slår fast, at alle chauffører i kollektiv trafik SKAL anvende mundbind. Brugen af ruden i chaufførlågen anses IKKE for at være tilstrækkelig.

AarBus skal derfor pålægge alle chauffører at bruge mundbind i tjenesten, når de kører med passagerer samt ved ophold på Aarhus Rutebilstation og ved endestationer, når der er andre personer i nærheden. Læs mere HER.


17. august

Procedure ved COVID-19 smitte i AarBus
På baggrund af en vurdering fra Styrelsen for Patient-sikkerhed har AarBus lavet en mindre ændring i den procedure, vi følger, når det konstateres, at en medarbejder er smittet med COVID-19.
Læs om vores procedure og den ændring, der er foretaget, HER.


13. august

Rude i chaufførlåge kan bruges i stedet for mundbind Reglerne er ændret se info fra 21/8 ovenfor
Midttrafik har meddelt, at Transportministeriet nu har givet tilladelse til, at chauffører i AarBus ikke benytter mundbind under kørslen, hvis de i øvrigt har sikret sig afskærmning ved brug af ruden i chaufførlågen.

Det er således frivilligt, om chauffører i AarBus vil bruge mundbind under kørslen eller ej. Chauffører i AarBus SKAL dog have mundbind på, når de opholder sig på Aarhus Rutebilstation og i forbindelse med chaufførskift. Ved endestationer skal der bruges mundbind, når der er andre personer i nærheden.


11. august

Forholdsregler for at undgå spredning af smitte med coronavirus
Information om forholdsregler, primært chauffører skal tage for at undgå spredning smitte med coronavirus både under arbejdet og i forbindelse med symptomer, smitte, test, isolation mv. Læs mere HER


10. august

Hvis du er sat i isolation af Styrelsen for Patientsikkerhed
Hvis din første coronatest er negativ, og du er symptomfri, må du gerne gå på arbejde igen.

Dette meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed og understreger, at du uanset hvad, skal gennemføre test nr. 2 to dage efter den første test.


10. august

Retningslinjer for brug af mundbind
Læs om retningslinjerne for brug af mundbind, for chauffører i AarBus, og se en vejledning og en lille video om, hvordan du bruger det korrekt. Læs mere HER


5. august

Kontakt din nærmeste leder, hvis du overvejer test for COVID-19! 
Hvis du har symptomer, der gør, at du overvejer at blive testet for COVID-19, så skal du kontakte din nærmeste leder og melde dig syg! Der er nu konstateret yderligere smittetilfælde på Station Vest, og AarBus har iværksat tiltag i bestræbelserne på at undgå smittespredning.
Er du det mindste i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du kontakte din leder.


31. juli

Installer appen "Smittestop"
For at begrænse spredning af smitte med coronavirus er det afgørende at opspore, hvem en smittet person har været i kontakt med. Til det formål har myndighederne udviklet appen ”Smittestop”, og den vil AarBus gerne kraftigt opfordre alle medarbejdere til at installere på deres private smartphone. Læs mere HER.

18. juni

Retningslinjer i AarBus for rejser til udlandet
Ansatte i AarBus, som rejser til lande hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes, skal blive hjemme fra arbejde efter hjemkomst, hvis Udenrigsministeriet anbefaler det. Tjek derfor Udenrigsministeriets rejsevejledninger, inden du planlægger en rejse til udlandet.
Læs mere HER.


9. juni

Ind- og udstigning af alle døre og øget passagerkapacitet i busserne fra 10. juni
På baggrund af den generelle genåbning af samfundet har Midttrafik besluttet, at der fra i morgen den 10. juni igen bliver åbnet for ind- og udstigning af alle døre i busserne.
Retningslinjerne for antallet af passagerer i busserne ændres ligeledes.
Læs mere HER


9. juni

Retningslinjer i AarBus for rejser til udlandet
(se opdateret information ovenfor!)
Fra den 15. juni ændrer Udenrigsministeriet deres rejsevejledninger, således at rejser til Tyskland, Norge og Island ikke længere frarådes. Alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden frarådes dog stadig.

Rejser du alligevel til andre lande end Tyskland, Norge og Island, skal du i overensstemmelse med Udenrigsministeriets anbefalinger blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomst, og du skal sikre dig, at de 14 dages karantæne kan afholdes inden for de tre ugers sommerferie, du har til rådighed. Hvis dette ikke er muligt, skal de karantænedage, der ligger udover din ferie, afholdes uden løn. MEN eftersom det kan påvirke driften i AarBus, hvis mange medarbejdere må blive hjemme i karantæne udover den planlagte ferieperiode, kan dette også få ansættelsesmæssige konsekvenser.


19. maj

Alle kan nu blive testet for COVID-19
I løbet af denne uge 21 bliver det muligt for alle voksne borgere i DK at bestille en test for COVID-19 på www.coronaprover.dk.  Fra dags dato skal man derfor være testet positiv for at få registreret COVID-19 som fraværsårsag i AarBus. Læs mere om proceduren for test og fraværsregistrering HER.


14. maj 2020

Nye retningslinjer for antal passagerer i bussen
Myndighederne har nedsat afstandskravet til 1 meter, og derfor lemper Midttrafik pr. 18. maj retningslinjerne for antallet af passager i busserne til flg.:

-  Cirka 25 passagerer i en standard bus (12 meter)
-  Cirka 35 passagerer i en mellemstor bus (13,7-15 meter)
-  Cirka 45 passagerer i en ledbus.

Det er planen, at der skal opsættes dørskilte i busserne med information om dette i løbet af den kommende weekend (16.-17. maj).

Læs mere om om retningslinjer for passagerantallet i busserne HER.


24. april

Administrationen åbner for personlige henvendelser
Fra tirsdag den 28. april vil Administrationen igen være åben for både personlige og telefoniske henvendelser fra medarbejdere alle hverdage kl. 9.00 til 15.00.

Der er tale om en gradvis åbning af Administrationen, da vi fortsat har fokus på at sikre den af myndighederne anbefalede fysiske afstand mellem de ansatte her. Derfor er alle medarbejdere i Administrationen ikke på kontoret hver dag, så man bør ringe og lave en aftale, hvis der er en bestemt medarbejder, man ønsker at træffe.

Vi henstiller til at holde afstand, når man møder op i Administrationen. Hvis vi ved at ekspedere en person ved skranken, bedes man vente i vindfanget. Er der også en person der, så vent venligst udenfor.


24. april

Dispensere med håndsprit i alle busser
Fra mandag den 27. april vil Klargøringen begynde at montere dispensere med håndsprit i busserne. Udgangspunktet er, at det forøgede fokus, der aktuelt er på håndhygiejne forhåbentlig bliver båret med videre hen over tiden. En dispenser i alle busser giver mulighed for at holde den gode håndhygiejne gennem hele arbejdsdagen, kombineret med vand og sæbe i opholdshusene.  Læs mere HER


17. april

Beslutninger vedr. vagtbytninger i forbindelse med skift mellem køreplaner
Da AarBus den 30. marts gik over til at køre efter sommerferieplanen, blev de aftaler om vagtbytning, der var indgået ud fra helårsplanen, annulleret, og chaufførerne blev opfordret til at lave nye bytninger efter de nye vagt- og turnusplaner.

Da vi så den 14. april skulle tilbage til at køre efter helårsplanen, valgte vi at lade disse annullerede bytninger være gældende igen fra denne dato, således at chaufførerne ikke skulle lave aftaler om dem igen.


7. april

Administrationen forlænger lukning for personlige henvendelser til 10. maj
I tråd med Regeringens anbefalinger vedr. coronavirus vil Administrationen indtil videre fortsat være lukket for personlige henvendelser fra både medarbejdere og kunder frem til den 10. maj.

Medarbejdere i Administrationen arbejder så vidt muligt fra deres respektive hjemmearbejdspladser, men de kan selvfølgelig fortsat kontaktes på telefonen alle hverdage  kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på telefonen alle hverdage kl. 9.00-12.00.


3. april

Ny regel om max. antal passagerer i busserne
På baggrund af ministeriets anbefaling har Midttrafik vedtaget en ny regel om max passagertal i busserne. I AarBus betyder reglen at en ledbus på 18 m må køre med cirka 40 passagerer, og at øvrige busser må køre med cirka 25 passagerer. Reglen, som er gældende fra i dag den 3. april og indtil videre, er lavet i bestræbelserne på at tage vidtgående hensyn til både passagerer og chauffører i bussen. Læs mere HER.


2. april

Fra 14. april kører AarBus igen efter helårsplan K19/20
AarBus har i dag i en mail fra Transport- og Boligministeren fået oplyst, at vi fra d. 14. april igen skal køre efter helårsplanen K19/20. Det er en glædelig nyhed, da det er et tegn på, at vi er på vej tilbage til en mere normal situation, men det er selvfølgelig en udfordring med mange forandringer på kort tid, og det giver noget ekstra arbejde mange steder i organisationen. Læs mere HER.


31. marts

Ros og tak fra Midttrafiks direktør i forbindelse med coronakrisen
AarBus har modtaget en hilsen fra Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, som også indeholder en tak for indsatsen fra Transportminister Benny Engelbrecht og Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft. Læs mere HER


25. marts

Fald i passagertal: Fra den 30. marts kører AarBus efter sommerkøreplan ’20
De tiltag, der i Danmark er gjort for at undgå spredning af smitte med coronavirus, har betydet et stort fald i passagertallet i den kollektive trafik og således også i bybusserne i Aarhus. I AarBus er vi i lighed med fx Movia derfor blevet pålagt at reducere kørslen. Det skal ske med virkning fra mandag den 30. marts, hvor vi skal køre efter sommerkøreplan '20 i stedet for efter den gældende plan. Læs mere HER


19. marts

Tak til jer alle i Aarbus
Direktør Finn Mikkelsen har udsendt en MEGET STOR TAK til alle i AarBus, fordi bybusserne efter nogle mindre justeringer fortsat kører som planlagt - coronavirus eller ej.
Læs mere HER


18. marts

Ingen veksling af kontanter i bybusserne i Aarhus
For at reducere risikoen for smittespredning har Midttrafik på opfordring fra Transport- og Boligministeriet besluttet, at chauffører i bybusserne i Aarhus ikke længere skal veksle penge for kunderne. Kunderne henvises til at bruge Midttrafik app og rejsekort. Der er tale om et midlertidigt tiltag.

Information om dette udsendes også på realtidsskærmen i alle vores busser.


18. marts

Ekstra bemanding i klargøringen til indvendig rengøring af busserne
AarBus har fra den 18. marts og indtil videre suppleret bemandingen i klargøringen med personale fra firmaet Miljø Rent på alle tre stationer mellem kl. 22.00 og 03.00. Det sker for at gøre ekstra rent på stopknapper, holdestænger, billetautomater mv.

Rengøringen foregår på bussernes holdeplads, så som chauffør skal du være ekstra forsigtig, når du kører på stationen mellem kl. 22.00 og 03.00!


17. marts

Skilte i bussen med opfordring til at beskytte chaufføren
På opfordring fra AarBus har Midttrafik udarbejdet en række skilte, som på forskellige vis beder passagererne om tage hensyn til chaufføren (og medpassagerer).
Et af skiltene bliver sat op i busserne af klargøringen natten mellem den 17. og 18. marts. Det kommer til at sidde på pladen bag chaufføren og så vidt muligt ved midterdørene. Se skiltet HER.

To andre skilte, som har fokus på at forhindre brugen af de forreste sæder, vil være tilgængelige for chaufførerne fra morgenudkørslen den 18. marts. De skal tages med ud i bussen og placeres på den første stolerække bag chaufføren. Se de to skilte HER.


16. marts

Spørgsmål & svar om arbejdsretslige konsekvenser af regeringens udmelding den 11. marts
Med udgangspunkt i information fra KL, er der udarbejdet en oversigt, som gerne skulle give svar på en lang række spørgsmål vedr. regler og retningslinjer for sygemeldinger, ferie, karantæne mv. på baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020. Læs mere HER


13. marts

Opsætning af skilt om ny regel for ind- og udstigning i busser
Natten vil lørdag vil AarBus på fordøren af alle busser montere et skilt fra Midttrafik, der informerer om, at bussen er lukket for indstigning ad fordøren, og at al ind- og udstigning  skal ske ad bussens øvrige døre. Chauffører bedes i denne situation tage hensyn til blinde og svagtseende.


12. marts

Status på corona-situationen i forhold til medarbejdere i AarBus
Ledelsen har udsendt en status til medarbejderne på en række forhold og konsekvenser for AarBus i forbindelse med coronavirussen. Læs mere HER


11. marts

Nye retningslinjer og forholdsregler i AarBus
Midttrafik har udsendt retningslinjer for bus- og togselskaber under Midttrafik. Derudover tager vi i AarBus selv en række forholdsregler for at minimere smittespredningen i organisationen. Læs mere HER.


9. marts

Vejledning i korrekt håndhygiejne
God håndhygiejne er ifølge sundhedsmyndighederne et af de vigtigste redskaber for i at undgå spredning smitte med coronavirus. For at have den ønskede effekt, er det dog vigtigt, at hænderne vaskes korrekt. Derfor har AarBus på alle toiletter og baderum opsat plakater med vejledning i korrekt håndvask. Korrekt håndvask kan også ses i en lille video lavet af Sundhedsstyrelsen. Læs mere her.