Fra 14. april kører AarBus igen efter helårsplan K19/20

AarBus har i dag i en mail fra Transport- og Boligministeren fået oplyst, at vi fra d. 14. april igen skal køre efter helårsplanen K19/20. Det er en glædelig nyhed, da det er et tegn på, at vi er på vej tilbage til en mere normal situation, men det er selvfølgelig en udfordring med mange forandringer på kort tid, og det giver noget ekstra arbejde mange steder i organisationen.

I mailen fra Transport- og Boligministeren understreges det, at der fortsat skal være fokus på at minimere corona-smittespredningen, når genåbningen af samfundet forventes indledt efter påske. I den kollektive trafik skal der derfor stadig være fokus på at have en kapacitet, som sikrer den behørige afstand mellem de rejsende, ligesom flere tiltag i forhold til fx ind– og udstigning, brug af kontanter i bussen mv. forventes at fortsætte.

Fra direktionen vil vi gerne sige tak til alle medarbejdere for jeres tilgang til opgaven og for den utrolig flotte løsning på skiftet til sommerplanen den 30. marts. Vi håber og tror, det vil være muligt at løse skiftet tilbage til helårsplanen den 14. april lige så flot.

Venlig hilsen
Ingerlise Kirkegaard, Bjarne Larsen og Finn Mikkelsen


OBS: Arbejdsplaner for perioden den 9. april–13. april bliver udsendt til chaufførerne i dag. Her er der også information om skiftet tilbage til helårsplanen.