Ny regel om max. antal passagerer i busserne

På deres extranet har MT udsendt nedenstående information om en ny regel for max passagerantal i busserne gældende fra i dag den 3. april.

Teksten i kursiv er tilføjet af Busselskabet og beskriver, hvad det konkret betyder for os.

Midttrafik har fået tilbagemeldinger om, at kunderne ikke ønsker at dele sæder med andre i busserne. Det har resulteret i diskussioner mellem kunder og chauffører.

Som situationen er, kan man ikke tvinge kunderne til at sætte sig på et sæde, selvom det gør det svært for chaufføren at vurdere, hvornår bussen er fuld.

Derfor har Midttrafik på baggrund af ministeriets anbefaling besluttet, at der må være cirka 25 passagerer i en almindelig bus og cirka 40 passagerer i en ledbus. I Busselskabet vil det betyde,

at en ledbus på 18 m må køre med cirka 40 passagerer, og at øvrige busser må køre med cirka 25 passagerer. Reglen er lavet i bestræbelserne på at tage vidtgående hensyn til både passagerer og chauffører i bussen.

Chaufføren har ret og pligt til, at lukke dørene og forbikøre stoppesteder, når bussen er fyldt. Busselskabet vil gerne have indmeldinger fra chaufførerne om eventuelle forbikørte passagerer. Det vil så blive vurderet, om der skal indsættes større eller flere busser på nogle konkrete linjer og/eller afgange.

Reglen gælder fra i dag den 3. april. Vær opmærksom på, at der vil gå lidt tid, før alle kunder er blevet informeret omkring den nye regel. Busselskabet henstiller således til, at selskabets chauffører udviser forståelse og fleksibilitet, med henblik på at få tingene til at fungere bedst muligt ”derude” sammen med passagererne. Reglen gælder indtil videre. Husk at vi skal udvise hensyn og passe godt på hinanden – ikke mindst i disse ”corona-tider”.