Nye regler: Chauffører i AarBus SKAL bære mundbind

21. august 2020

En bekendtgørelse (BEK nr. 1221) udsendt fra Sundheds-og Ældreministeriet i dag slår fast, at chauffører i kollektiv trafik SKAL anvende mundbind. Brugen af ruden i chaufførlågen anses IKKE for at være tilstrækkelig.

Busselskabet skal derfor pålægge alle chauffører at bruge mundbind i tjenesten, når de kører med passagerer samt ved ophold på Aarhus Rutebilstation og ved endestationer, når der er andre personer i nærheden.

Der er enkelte undtagelser fra kravet om mundbind, som kan være relevante for chauffører i Busselskabet:

Mundbindet kan fjernes helt eller delvist:

  1. under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  2. under indtagelse af medicin
  3. under samtale med personer der mundaflæser
  4. hvis mundbindet giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser (vigtigt sikkerhedsmæssigt aspekt)
  5. hvis politiet skal foretage identifikation

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. august og ophæves den 31. oktober 2020

/Bjarne Larsen

Se også
Se også information om retningslinjer for mundbind, som bl.a. beskriver, hvordan du bruger det korrekt.