Procedure ved COVID-19 smitte i AarBus

17. august 2020

Indtil dags dato er 16 medarbejdere i AarBus blevet ramt af en positiv COVID-19 test. Af de 16 medarbejdere er 7 igen tilbage på arbejde. Flere tilfælde har udløst en række karantæner til chauffører, der på den ene eller anden måde kan have været i tættere kontakt med de COVID-19 ramte kollegaer.

Lille ændring i proceduren
Lørdag den 15. august havde AarBus en samtale med den ansvarlige for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed, som bad os om at ændre en anelse på den procedure, vi hidtil har fulgt.

AarBus skal holde fast i alle de klare budskaber om god håndhygiejne, om at holde afstand, spritte af der hvor man er, gøre rent efter sig i opholdshuse, evt. bruge mundbind og handsker, osv.

Desuden skal vi fortsat holde selskabets medarbejdere orienteret om smittede gennem opslag på de pågældende stationer, så man kan se, om man evt. har været i kontakt med en smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil desuden i de konkrete situationer med en smittet have navne på de personer, den smittede har haft direkte kontakt med.

Men de personer, der ikke har siddet i et opholdshus, en puljebil eller lignende samtidig med en COVID-19 smittet, men som blot har været disse steder efter den smittede, skal ikke indberettes. Dette vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed efter kontakt med medarbejdere i Busselskabet, og på baggrund af den generelle risikovurdering.

Det gør vi fremadrettet
AarBus vil fortsat reagere, straks vi får besked om, at en medarbejder er smittet. Der vil blive taget de nødvendige initiativer i de konkrete tilfælde, alt afhængig af tid og sted.

Hvis en medarbejder konstateres smittet, vil man således fortsat opleve en række forskellige tiltag i AarBus, f.eks.:

  • Begrænset brug af opholdshuse til de er gjort rene.
  • Busser, der lukkes ned, og orientering til Klargøringen om ekstra opmærksomhed om risikoen.
  • Opslag med orientering til øvrige medarbejdere.
  • Kontaktopsporing for medarbejdere, der har haft direkte fysisk kontakt med den smittede.

 

/Bjarne Larsen