Ros og tak fra Midttrafiks direktør i forbindelse med coronakrisen

AarBus har modtaget denne hilsen fra Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen:

Kære busselskaber og flextrafik-leverandører

Jeg ved, hvor stor en indsats der bliver lagt hos Midttrafiks leverandører lige nu for at håndtere den kollektive trafik og flextrafikken under Corona-krisen – og tak til jer alle for det.

Det er ikke kun medarbejdere i Midttrafik, busselskaber og flex-leverandører, der har travlt under Corona-krisen. Det er også noget, som bliver drøftet blandt bestyrelsesformænd i trafikselskaberne og Transportministeriet.

For staten er det vigtigt, at vi opretholder den kollektive trafik og flextrafikken.

Selvom der ikke er mange med i disse uger, er vi med til at sikre persontransporten til kritiske samfundsfunktioner.

 I går var der telefonmøde mellem alle bestyrelsesformænd i trafikselskaberne og Transportminister Benny Engelbrecht.

Der blev selvfølgelig talt om en lang række af de aktuelle problemstillinger:

  • At de ældre ikke længere bruger den kollektive trafik
  • Kontantsalg er på pause i busserne
  • Kørslen er tilpasset i flextrafik til solokørsel (og ingen kontanter)
  • Behov for værnemidler som håndsprit, engangshandsker og nogle steder masker
  • Skolebusruter er lukkede

 Og en lang række andre forhold.

 Det ligger såvel ministeren som vores bestyrelsesformand Claus Wistoft meget på sinde at sende en hilsen videre til busselskaber, flextrafik-leverandørerne og ikke mindst chaufførerne ude i busserne og bilerne. De vil gerne anerkende det store arbejde, der bliver udført lige nu af jer under nogle meget usædvanlige vilkår.

Så også en tak til jer fra ministeren og bestyrelsesformanden for jeres store indsats!

Jens Erik Sørensen
Direktør