Serviceguide

På baggrund af spørgeskemaundersøgelse om service blandt chaufførerne har AarBus udarbejdet en serviceguide med generelle tips omkring service og med en lang række af de bud på god service, som chaufførerne har givet i undersøgelsen.

Serviceguiden beskriver desuden 6 områder for chaufførservice, som AarBus har valgt at fokusere på.

Serviceguiden bliver uddelt til alle nye chauffører som en introduktion til den måde, hvorpå vi i Busselskabet arbejder med service. Den er blevet til i forbindelse med den interne kampagne "Mission Service", som Busselskabet kørte i 2013.

Du kan læse om "Mission Service" HER.

Klik på billedet for at se en elektronisk udgave af serviceguiden:

Serviceguide

Serviceguiden kan også downloades i Pdf-format her.