Leveregler

Positiv energi giver bedre service

Inddragelse af medarbejdere i udviklingen af virksomheden er grundlæggende for AarBus.

Rammen for kommunikation i AarBus sættes af vores 5 leveregler:

  1. Behandl andre, som du selv vil behandles.
  2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser.
  3. Gode kolleger hjælper hinanden! Tag afstand fra mobning.
  4. Stress smitter - og det gør positiv energi også.
  5. Din leder vil altid lytte til dig og behandle dig med respekt.

 

Gensidig tillid bygger først og fremmest på respekt, men også ligeså meget på åbenhed over for konstruktiv kritik. Og det kan jo være svært for os alle. Men det hjælper, hvis vores fælles leveregler om kommunikation overholdes.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at levere den bedst mulige service. Ledelsen i hver enkelt afdeling er ansvarlig for, at det bliver lettest muligt at levere kvalitet og service til passagererne, og ledelsen generelt er ansvarlig for det samlede kvalitetskoncept.

Levereglerne er udarbejdet og besluttet i MEDudvalget i AarBus og forpligter således både medarbejdere og ledelse til at behandle hinanden ordentligt.

Læs mere
Læs mere om vores leveregler i brochuren, der kan downloades HER