Logbog for køreplanlægning

I forbindelse med arbejdet med køreplanlægningen, herunder køretidsundersøgelser, udarbejder Planafdelingen en logbog, som indeholder kommentarer fra chauffører og AMR'er, observationer fra køretidsundersøgelser, Planafdelingens svar samt køretidsjusteringer.

Logbog for 2024/25
Køreplanen fra Midttrafik for 2024/25 ligger nu fast, og Planafdelingen er i fuld gang med arbejdet omkring tjeneste- og turnusplaner.
Ændringerne for de forskellige linjer fremgår i grove træk af logbogen.

Har du spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med logbogen, er du velkommen til at kontakte Planafdelingen på planlaegning@aarbus.dk.

Den aktuelle logbog kan ses HER