MEDudvalg (LMU)

MEDudvalg i AarBus (LMU)

MEDudvalget i AarBus er et lokalt MEDudvalg (LMU), da AarBus er en del af Midttrafik.

MEDudvalget i AarBus er således underlagt Midttrafiks Hoved-MEDudvalg (HMU), som er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Midttrafik.

MEDudvalgets arbejdsopgaver tager udgangspunkt i organisatoriske forhold og forandringer, som kan have direkte indflydelse på medarbejdernes dagligdag i AarBus.

MEDudvalget arbejder aktivt for at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i AarBus. Dertil kommer en aktiv indsats for at forbedre og udvikle gode personaleforhold, herunder sikkerhedsforhold, med henblik på at fremme trivsel og tryghed på arbejdspladsen.

MEDudvalget er sammensat af repræsentanter fra hver af organisationens mange arbejdsområder, hvilket er med til at sikre medarbejdernes adgang til viden om og indflydelse i AarBus. Udvalget består af 8 medarbejder- og 4 ledelsesrepræsentanter.

Se også: