Status på arbejdsmiljøcertificering

Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er Busselskabet i gang med en proces for at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarden i ISO 45001. Personalekonsulent Anna Kjærgaard Nielsen og HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen er tovholdere på projektet, som de begge synes er rigtig godt i gang.

På baggrund af interviews med en række medarbejdere fra de forskellige arbejdsområder, er der lavet en statusanalyse af arbejdsmiljøet i Busselskabet. ”Arbejdsmiljømæssigt ser det rigtigt godt ud i Busselskabet” siger Anna Kjærgaard Nielsen, og tilføjer: ”Men der vil blive tale om nogle ændringer og nye tiltag i forbindelse med certificeringen. Først og fremmest bliver der nu en mere struktureret tilgang til arbejdet med arbejdsmiljø inden for nogle helt faste rammer, men meget fortsætter som hidtil, fordi det, som analysen også viser, fungerer rigtig godt.”

Anna forklarer, at den grundlæggende idé i en ISO certificering er, at man hele tiden skal tænke i forbedringer i en struktur, der kaldes: ”Plan, do, check, act”. ”Hele organisationen skal være præget af en mere proaktiv tilgang til arbejdsmiljø, så der ikke først reageres, når ulykken er sket, eller det viser sig, at noget ikke fungerer optimalt, ” siger Anna og understreger, at BAAS langt henad vejen allerede arbejder på den måde, men nu bliver det sat mere i system.

Alle arbejdsmiljøgrupperne er nu i gang med at identificere farer og risici på arbejdspladsen inden for deres respektive områder. Det vil fremover skulle gøres en gang om året.

På værkstedet er der indført månedlige gennemgange af arbejdsmiljøet, hvor man vurderer sikkerheden omkring arbejdet og ser på de generelle arbejdsvilkår. Der vil blive indført noget tilsvarende i Klargøringen.

Elektronisk ledelsessystem
Arbejdet med arbejdsmiljø i BAAS vil blive struktureret, målrettet og synliggjort i det samme elektroniske ledelsessystem (den samme database), som bruges til miljøcertificeringen. Det betyder, at diverse informationer omkring arbejdsmiljø såsom procedurebeskrivelser, arbejdsmiljømål og -politik mv. vil blive tilgængelige på infostanderne på stationerne. Det tilstræbes, at de to systemer får nogenlunde samme opbygning, men nogle elementer vil naturligt nok være forskellige.

Intern og ekstern audit
Henover sommeren/efteråret foretages den første interne audit af vores arbejdsmiljøsystem, som det kendes fra miljøledelsessystemet. Herefter forventes det, at der inden udgangen af året kan gennemføres en ekstern audit, hvorved BAAS bliver arbejdsmiljøcertificeret.