Administrationens opgaver/procedure ved nultoleranceepisoder

1.
Administrationen gennemgår dagligt gårsdagens driftsrapport. Såfremt der er registreret 0-toleranceepisoder, registreres disse i 0-tolerancestatistikken.

2.
Administrationen sender registreringen til den pågældende medarbejder, idet der ønskes så korrekt en registrering som muligt.

3.
Hvis 0-tolerancesituationen udløser en fraværsdag udover dagen for tilskadekomsten, skal nultoleranceepisoden anmeldelses til Arbejdstilsynet som en arbejdsulykke. Dette varetages af Administrationen. Ved mere end én fraværsdag anmeldes episoden til Arbejdsskadestyrelsen - i henhold til gældende regler.

4.
Hvis der er sket skader på tøj o.a., skal den ansatte henvende sig til Administrationen.

5
Vagthavende leder eller Stationslederen orienterer Administrationen, såfremt at medarbejderen gør brug af tilbud om psykolog bistand.Har medarbejderen bemærkninger/rettelser/tilføjelser, retter vedkommende henvendelse til Administrationen personligt, pr. telefon eller pr. mail. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af registreringen.

7.
Medarbejderen kan inden 30 dage udfylde en "Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser". Det anbefales, at ansøgningen udfyldes i samarbejde med en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant og afleveres til politiet. Ovennævnte erstatningskrav kan enten fremsættes i forbindelse med en eventuel straffesag, eller det kan fremsættes overfor "Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser".

8.
Hvis medarbejderen efter besøget på skadestuen får symptomer, skal vedkommende søge egen læge for at få dette dokumenteret via lægeattest. Attesten skal bruges til et eventuelt senere erstatningskrav for sygedage i forbindelse med overfaldet. AarBus betaler attesten - husk at få attesten med til Stationslederen.

9.
Da Busselskabet ikke automatisk modtager orientering om dato for eventuel retssag, skal medarbejderen selv meddele dette til en Stationsleder.Hvis overfaldet medfører længere fravær, vil Administrationen henvende sig til medarbejderen efter ca. 14 dage og anmode om en lægeerklæring. Herudover følger stationslederen op på fraværet i.f.m. daglig praksis.

Godkendt af MEDudvalget den 24. august 2008