Barselsregler ved fødsler FØR den 2. august 2022

Da dele af barselsorloven kan holdes indtil barnet fylder 9 år, falder fødsler FØR 2. august 2022 ind under nedenstående barselsregler:  

Før fødsel:
8 uger med løn til moderen

Efter fødsel:
14 + 6 uger med løn til mor samt ret til yderligere 26 ugers fravær

2 + 7 uger med løn til far samt ret til yderligere 25 ugers fravær

6 uger med løn til deling mellem mor og far. De 6 uger trækkes fra i den 26 ugers yderligere fraværsret.

Lønnet orlov kan således maksimalt dække:

8 + 14 + 6 (+6) = 34 uger til mor

2 + 7 (+6) = 15 uger til far

Tilsammen kan den lønnede orlov dog ikke udgøre mere end 43 uger, da de 6 uger angivet i parentes er til deling.

Dagpengeretten i forbindelse med barsel er på 32 uger, herfra trækkes de 6 uger til mor, de 7 uger til far samt de 6 uger til deling mellem far og mor, hvis disse sammenlagt 19 uger holdes som lønnet orlov. Det betyder at der vil være 13 uger tilbage hvor enten mor eller far har dagpengeret.

VARSLING AF ORLOV

Før fødsel:
MODEREN skal give arbejdsgiver 3 måneders varsel om:

- Forventet fødselstidspunkt
- Orlovens start

FADEREN skal med 4 ugers varsel give arbejdsgiveren meddelelse om:

- Tidspunkt for afholdelse af op til to ugers barsel
- Ønske om afholdelse af de op til 32 ugers resterende orlov i forlængelse af de to  ugers barsel.


Efter fødsel:
MODEREN skal senest 8 uger efter fødslen meddele arbejdsgiveren:

- Hvornår tilbagevendelse til arbejdet vil ske
- Hvor meget af de op til 32 ugers orlov efter 14. uge, der ønskes afholdt.

FADEREN skal senest 8 uger efter fødslen meddele arbejdsgiveren:

- Hvor meget af de 32 ugers resterende orlov, der ønskes afholdt

UDSKYDELSE AF ORLOV
Udover de regler, som her er skitseret, har man mulighed for at udskyde sin orlov og delvis genoptage af arbejdet. Hvis dette ønskes kontakt da Administrationen.