Barselsregler ved fødsler EFTER 2. august 2022

Far

 Orlov efter fødsel:     2 ugers fædreorlov samt yderligere 22 ugers orlov.

    • Med løn maksimalt 2+7+(6) uger =15 uger
    • Uden løn (med dagpenge) maksimalt 9+(13) uger = 22 uger*
     * 22 uger kræver at der er overført 13 ugers dagpenge fra mor

Mor

 Orlov før fødsel:        8 uger til moderen

Orlov efter fødsel:     10 ugers barsel samt yderligere 14 ugers orlov.

    • Med løn maksimalt 14+6+(6) uger =26 uger*
     * 26 uger med løn kræver at der er overført 2 ugers dagpenge fra far
    • Uden løn (med dagpenge) maksimalt (13-2) uger = 11 uger*
     * 11 uger kræver at der er overført 11 ugers dagpenge fra far
    • Uden løn (uden dagpenge) maksimalt 9 uger (hvis ovenstående er brugt)

Ovenstående er under forudsætning af at både du og din partner er lønmodtager, ellers er reglerne anderledes, og du vil kunne få mere konkret vejledning ved henvendelse i administrationen.

Husk at det er dit ansvar at du som minimum har de dagpengeuger stående der dækker de perioder du ønsker at afholde orlov med løn. (alternativt vil i få løntræk for perioden)

Ønsker i at overføre orlov fra en forældre til den anden, kan det gøres på borger.dk

 Udover de ovenfor beskrevne muligheder for orlov er der mulighed for at udskyde orlov, forlænge orloven samt delvist at genoptage arbejdet under orlov. Disse muligheder kan uddybes ved henvendelse i administrationen.

FRISTER

Fælles
Der skal altid gives besked til Administrationen den første hverdag efter barnets fødsel. (skal du på arbejde, skal driftscenteret have besked med det samme).

Senest 6 uger efter fødslen skal det meddeles, hvor meget barsel, der ønskes afholdt. Det gælder både de 11 ugers øremærket barsel og de 13 uger, der kan overdrages til den anden forælder, samt eventuelt yderligere orlov, der er blevet overdraget fra den anden forælder.

Med 8 ugers varsel skal gives meddelelse om tidspunkt for anvendelse af op til 36 ugers aftalebaseret udskudt orlov.

Med 16 ugers varsel skal gives meddelelse om tidspunkt for anvendelse af evt. retsbaseret udskudt orlov (op til 5 uger).

 Far
 Senest 4 uger før orlovens forventede start (terminsdatoen) skal far give meddelelse til arbejdsgiveren om afholdelse af de to ugers barsel i forbindelse med fødsel/hjemkomst samt om ønske af afholdelse af de op til 32 ugers resterende orlov i forlængelse af de to ugers barsel.

Mor
Senest 3 måneder før forventet fødsel skal moderen give meddelelse til arbejdsgiveren. Samtidig skal oplyses om start på orlov.

Senest 8 uger efter fødslen skal meddeles, hvornår tilbagevendelse til arbejdet vil ske, samt hvor meget af de op til 32 ugers orlov efter 14. uge, der ønskes afholdt, og om noget af orloven ønskes udskudt enten aftalebaseret eller retsbaseret.

Al meddelelse om barsel skal ske til Administrationen