Sporvejsfunktionærernes Spare- og boligforening

Spare- og Boligforeningen har som hovedmål at hjælpe medlemmerne til egen bolig. Herudover kan foreningen yde lån til medlemmer, som står for at skulle anskaffe større forbrugsgoder.

Der er fastsat et fast månedligt bidrag, som du skal indbetale. Den opsparede kapital kan med tiden blive en god hjælp til stiftelse af egen bolig.
Spare- og Boligforeningen kan desuden yde lån til diverse forbrugsgoder på fordelagtige betingelser.

Spare- og Boligforeningen har fast kontortid på stationerne flg. dage:

Station Syd:   Onsdage i lige uger kl. 10.00-13.00
Station Vest:  Onsdage i ulige uger kl. 10-11.30
Station Nord:  Onsdage i ulige uger kl. 12-30-14.00

Formand: Lars Petersen
Kasserer: Torben Nissen