Sundhedstilbud – AarBus

AarBus tilbyder alle fastansatte medarbejdere fysioterapi, kiropraktik og forebyggende massage på 3 klinikker i Aarhus:

  • Højbjergklinikken
  • Kiropraktor Lystrup
  • Nortvig & Uhrenholt

 

Tilbuddet omfatter
Alle 3 klinikker tilbyder kiropraktor- og fysioterapibehandling. Det er aftalt, at der umiddelbart kan gives op til 5 behandlinger for en konkret arbejdsrelateret lidelse. Vurderer behandleren at der er behov for flere behandlinger, aftaler klinikken dette med AarBus.

Det er også muligt at bestille en omgang forebyggende massage en gang om måneden. Forebyggende massage er ikke en egentlig behandling, men kan være medvirkende til at forebygge gener af forskellig art. I specielle situationer kan der gives mere end en omgang forebyggende massage pr. måned, når behandleren derved håndterer konkrete arbejdsrelaterede lidelser.

Det er vigtigt at bemærke, at det altid skal dreje sig om arbejdsrelaterede lidelser. Da ordningen er godkendt rent skatteteknisk, er det IKKE muligt at få behandling af f.eks. sportsskader. Ved henvendelser i sådanne tilfælde, vil klinikkerne henvise til egen betaling af behandling.

Uanset hvilken form for behandling en medarbejder modtager, vil AarBus aldrig få oplysninger om den konkrete lidelse, man henvender sig om.

Afregning
Alle tilbud koster kr. 50,- pr. besøg for medarbejderen, og medarbejderen afregner med klinikken efter hvert besøg. Den resterende del af prisen betales af AarBus. Derfor vil AarBus modtage information om, hvem der har besøgt klinikkerne hvornår, samt hvilken form for aktivitet, der er foregået. Der bliver ikke oplyst noget om evt. konkrete lidelser.

Hvis der er behov for røntgenundersøgelse i forbindelse med behandling, skal den enkelte medarbejder i første omgang selv betale. Kopi af regningen skal herefter sendes til Administrationen, og pengene refunderes ved den førstkommende lønkørsel.

Legitimation
Ved besøg på klinikkerne skal man legitimere sig. Dette sker ved fremvisning af sygesikringsbevis (eller andet ID-bevis) og ved at oplyse det medarbejdernummer, man har i AarBus.

Begrænsninger
Som nævnt skal de lidelser, man behandles for, være arbejdsrelaterede. Antallet af behandlinger er også begrænset. Umiddelbart er der en grænse på 5 behandlinger, der undtagelsesvis fraviges, når en løsning af problemet ligger inden for få yderligere behandlinger.

Desuden kan der opstå situationer, hvor en medarbejder har behov for tilbagevendende behandlinger for den samme lidelse. Denne form for behandling vil ikke kunne bevilges.

Endelig ligger der en begrænsning i ansættelsesforholdet, idet AarBus kræver, at man har en fast ansættelse. Løs ansættelse som f.eks. chaufførafløser er derfor ikke omfattet af ordningen.

Åbningstider og tidsbestilling
Hvis man vil gøre brug af disse tilbud, skal man selv kontakte den af klinikkerne, man ønsker at besøge og aftale et tidspunkt.

Se åbningstiderne på klinikkernes hjemmesider.

Højbjergklinikken
Oddervej 91
8270 Højbjerg
Tlf. + 45 8618 0086
www.hoejbjergklinikken.dk

Kiropraktor Lystrup
Bystrævnet 5D
8520 Lystrup
Tlf.  +45 2557 3300
www.kiropraktorlystrup.dk

Nortvig & Uhrenholt
Jens Baggesens Vej 88A
Tlf. + 45 8618 1022
www.nortviguhrenholt.dk