Midttrafiks Hoved-MEDudvalg

Midttrafiks Hoved-MEDudvalg (HMU) er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Midttrafik (administrationen og driftsselskaberne).

Hovedudvalget er samtidig øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele Midttrafik.

Mødereferater