Stationsudvalgsmøder/Kørselsafdelingens arbejdsmiljøgruppe

I Kørselsafdelingen foregår det daglige arbejdsmiljøarbejde lokalt på de enkelte stationer og indgår i stationsudvalgsmøderne, der afholdes kvartårligt sammen med de øvrige repræsentanter i stationsudvalget.

Stationslederne er mødeindkaldere, mødeledere og referenter.

Hvert halve år mødes stationernes arbejdsmiljøgrupper. Her er det den daglige sikkerhedsleder, der er mødeindkalder, mødeleder og referent. På disse møder tager man fat på de mere generelle forhold og opgaver på tværs af AarBus.

En oversigt over arbejdsmiljørepræsentanter - og ledere i Kørselsafdelingen kan ses HER.

Mødereferater