BusRapp – Brugervejledning

BusRapp er en app som skal bruges, når du vil:

1. indmelde en fejl på bussen, som ikke skyldes en skade dvs. primært tekniske fejl eller hærværk eller
2. indmelde enten en skade, du har opdaget ved overtagelse af bussen, eller et uheld, som er sket i løbet af din vagt.

Bemærk at BusRapp erstatter skades- og fejlrapporter på papir.

For overskuelighedens skyld og for at undgå at vejledningerne bliver alt for lange, er appens funktioner opdelt i selvstændige vejledninger, og flere ting går derfor igen i disse.