Omfattende anlægs- og renoveringsprojekter på Station Syd

Omstilling til elbusser kræver store fysiske ændringer på stationen

I foråret 2021 får AarBus leveret 29 stk. elledbusser. 18 af busserne skal placeres på Station Syd, og det udfordrer pladsen på stationen, ikke mindst når der hertil leveres yderligere 11 elbusser i 2022.

Fra efteråret 2020 og til og med 2022 kommer der derfor til at ske store fysiske forandringer på Station Syd, særligt fordi det er nødvendigt at rive opstillingshallen ned.

Mange elementer i planerne for disse omfattende anlægs- og renoveringsprojekter, er endnu ikke på plads, ikke mindst hvad angår tidsplanen. Det skyldes bl.a., at Aarhus Kommune skal gennemføre flere EU-udbud på opgaven.

1. etape
Første etape i omstillingen til elbusser på Station Syd er at etablere elforsyning og plads til de 18 elledbusser, som skal tages i brug i foråret 2021. Det løses ved at etablere holdepladser på området syd for klargøringshallen, hvilket medfører, at hegnet skal flyttes ud over matrikelgrænsen. Dette arbejde går i gang i slutningen af 2020 eller i starten af 2021.

Farvel til opstillingshallen
Opstillingshallen er bygget til 12 m. busser, og om kort tid har vi kun 10-12 stk. 12 m busser tilbage i hele AarBus. Den er således ikke ideel til mange af de busser, vi har og specielt ikke til dem, vi får i fremtiden, og derudover er den dyr i drift. Planen er derfor at rive opstillingshallen ned.

Mens nedrivningen foregår, skal der laves plads til de busser, som pt. står i opstillingshallen. I begyndelsen af 2021 vil der derfor blive lavet belægning og belysning på grunden bagved opstillingshallen ud mod Møllebakken. Herfra bliver der adgang til udkørslen til Sletvej. Der etableres desuden en ny indkørsel fra Jegstrupvej, således at busserne kan køre bagom værkstedet til de nye holdepladser ud mod Møllebakken.

De nye holdepladser og indkørslen fra Jegstrupvej skal være klar til brug i løbet af foråret 2021. Når vi i 2022 får yderligere 11 elbusser på Station Syd skal opstillingshallen være revet ned. Nedrivningsarbejdet forventes at gå i gang efter sommerferien 2021.

Hvad sker der med chaufførstuen, Driftscenteret og IT?
Sammen med opstillingshallen forsvinder de lokaler, der på nuværende tidspunkt huser Driftscenteret, Tommy Hansen og John Pallesens kontorer samt IT-afdelingen, og hvor chaufførerne har pausefaciliteter. Der skal findes plads til dette i eksisterende lokaler, men præcis hvor, ligger endnu ikke helt fast. Der arbejdes i øjeblikket med en plan, hvor Aulaen inddrages til chaufførfaciliteter og kontor til Tommy Hansen, mens Driftscenteret får den bagerste del af Administrationen til rådighed, så de er tæt på chaufførerne. I forbindelse med Aulaen vil der blive etableret bad- og omklædning

IT-afdelingen forventes at overtage det store kontor på gangen, hvorfra der er adgang til Planafdelingen, og hvor leder af klargøringen, John Madsen, sidder alene i dag. Han skal sandsynligvis fortsat have kontor der.

Ændringer på værkstedet
Også på værkstedet på Station Syd kommer der til at ske bygningsmæssige ændringer.

Det kontor, som deles af værkstedschef Poul Jørgensen og værkstedsleder Carsten Andersen, vil blive gjort mindre, så der bliver bedre plads til lange busser på de to baner ud for kontoret. Carsten Andersen bliver i det mindre kontor, mens Poul Jørgensen flytter ind i et kontor ud mod værkstedsgården.

På første sal totalrenoveres undervisningslokalet og frokostrummet med nye gulve, lofter og inventar, og vægge males. I forbindelse med frokostrummet etableres der et the/anretterkøkken. Derudover skal kontorer, gangarealer og nogle af toiletterne på 1. sal males. Meget af dette er løbende vedligehold, men når kontorfaciliteterne i bygningen med opstillingshallen forsvinder, og hvis Aulaen inddrages til chaufførfaciliteter, bliver mødelokaler en udfordring. Renoveringen af undervisningslokalet og frokostrummet hænger derfor også sammen med, at flere møder og diverse receptioner vil skulle afholdes her.

Renoveringen på værkstedet forventes at gå i gang i uge 32 og fortsætte til og med uge 41.