Resultat af miljøindsatsen i 2020 og mål for 2021

I 2020 havde Busselskabet 4 miljømål. Alle 4 mål blev nået.

Et mål var i gennemsnit at køre minimum 2,21 km. pr. liter forbrugt diesel. Resultatet for 2020 er 2,32 km/l, så det mål er nået, og der er ovenikøbet sket en forbedring på 0,10 km/l i forhold til 2019. Direktør Finn Mikkelsen glæder sig meget over dette resultat, særligt fordi vi med flere større busser i drift end tidligere, burde køre færre kilometer pr. liter diesel. At det i stedet er lykkedes at køre længere på literen skyldes ifølge Finn flere ting. Vi har fået mere køretid, og pga. corona har der været mindre trafik og færre passagerer. Det har alt sammen givet mindre pres og har gjort det lettere for chaufførerne at køre miljørigtigt. God vedligeholdelse af busserne har også haft en gunstig effekt på dieselforbruget. ”Det er vores ønske at vi, at vi kan holde forbruget af diesel på et lavt niveau også i 2021”, siger Finn Mikkelsen.

Et andet mål i 2020 var at forberede idriftsættelsen af 29 elbusser og et nyt udbud på elbusser. Opladere til busserne er bestilt, processen for idriftsættelsen er planlagt, og et nyt udbud er i gang, så det mål er også nået.

Vores 3. miljømål i 2020 var at minimere elforbruget i driften af vores 4 Volvo elbusser gennem følgende:

  • Lukning af busdøre ved endestationer
  • Fokus på brugen af opvarmning, nedkøling og kombifyr i busserne
  • Undersøgelse af muligheden for nedbringelse af standby-strøm.

 

Vi har fået gennemført, at busserne skal holde med lukkede døre ved endestationer.

Med hensyn til brugen af opvarmning, nedkøling og kombifyr i busserne, så er temperaturen i 2 af busserne forsøgsvis blevet sænket  i november 2019. De to busser har brugt lidt mindre kWh pr. km, men det er ikke entydigt, at det skyldes temperaturreduktionen. Det er et emne, der vil blive arbejdet yderligere med i 2021.

Vi har undersøgt, hvorvidt vi kan nedbringe standby-strøm i elbusserne, men det har desværre vist sig ikke at være muligt.

Det sidste mål, Busselskabet i 2020 havde sat for miljøarbejdet i 2020, var at optimere energiforbruget i opholdshusene. Dette mål har vi nået, hvilket er sket ved at montere varmepumper i alle opholdshuse som erstatning for el-radiatorer.

 

Generel reduktion i forbruget
Som led i miljøindsatsen måles der hver måned på det samlede el-, vand og varmeforbrug i Busselskabet, og her ses der i 2020 et fald over hele linjen sammenlignet med 2019.

Vi har brugt 8.182 kWh mindre el i 2020. Varmeforbruget er reduceret med 48.210 kWh svarende til et fald på 3,25%, og her tages der højde for forskelle i udendørstemperaturen fra år til år. I 2020 har vi desuden brugt 50,18 kubikmeter mindre vand end i 2019.

Miljømål for 2021
I 2021 vil vi arbejde med 5 miljømål.

Besparelse ved brug af varmepumper
I 2021 forventer vi at se effekten af de varmepumper, der i 4. kvartal af 2020 blev erstattede el-radiatorerne i opholdshusene. Det er vores mål, at skiftet til varmepumper vil medføre en besparelse på 75.000 kWh.

Mindre elforbrug på Værksted Syd
I sidste kvartal af 2020 blev ca. 86 lamper med lysstofrør på Værksted Syd udskiftet med lamper med LED-pærer. Målet er, at det i 2021 vil give en besparelse på 500-600 kWh pr. måned (6.000-7.200 kWh pr. år).

Mindre CO2
I løbet af 1. og 2. kvartal af 2021 idriftsætter vi 29 eldrevne ledbusser i stedet for dieselbusser. Forventningen er, at vi derved kommer til at udlede 1.784 ton mindre CO2 i 2021.

 Reduktion af forbrug ved busvask
Der er indkøbt 3 nye vaskemaskiner, 2 til Station Syd og 1 til Station Vest, og målet er, at mængden af vand og sæbe derved kan reduceres, da de nye vaskemaskiner forventes at optimere driften og give bedre mulighed for opfølgning på forbruget.

Varmeforbrug
I 2021 nedrives opstillingshallen på Station Syd. Det forventes at reducere vores varmeforbrug.