Ny folder om samspillet mellem chauffør og billetkontrol

I forbindelse med et genoptryk er folderen ”Samspil mellem buschauffør og billetkontrol” blevet revideret.

I revideringen har to væsentlige forhold været gennemgående. Det ene er, at billetkontrol er nødvendig, men skal tilstræbe, at alle de passagerer, der gerne vil frem til tiden, generes mindst muligt. Det anden er, at det er chaufføren, der træffer beslutningen om, hvor længe en bus kan vente i den enkelte kontrolsituation – under hensyn til det arbejde, som billetkontrollen udfører.

Der er tre væsentlige ændringer i folderen:

  1. Det fremgår nu klart, at en chauffør ikke er forpligtet til at veksle 200, 500 eller 1000 kr. sedler
  2. Hvis billetautomat eller rejsekortudstyr er defekt, og en kunde orienterer chaufføren om dette, skal kunden have besked om at informere kontrolløren ved evt. kontrol.
  3. Hvis en kunde fortæller chaufføren, at klippekortautomaten har stemplet forkerte  oplysninger, skal chaufføren notere dette + chaufførnr. på kundens klippekort , så kontrollørerne er informeret ved evt. kontrol.

"Det er vigtigt, at vi sammen holder fast i, at chaufføren klarer kørslen, og billetkontrol overlades til billetkontrollørerne", siger HR-chef Bjarne Larsen. Eventuelle spørgsmål til folderen kan rettes til Bjarne på bl@busselskabet.dk eller tlf. 4191 6050.

Folderen kan ses i personalehåndbogen her og vil være til rådighed på stationerne i starten af uge 50.