Ændringer på værkstederne pr. 1. september

Værkstederne i Busselskabet har igennem længere tid været i gang med en forandringsproces. ”Og vi er nået langt” siger produktionschef Finn Mikkelsen og fortsætter: ”Vi laver nu mere på egne værksteder, og vi har knap så mange udfald på grund af tekniske problemer med busserne. Men vi skal længere endnu også på værkstedssiden, hvis vi skal være med til at fremtidssikre Busselskabet”.

I forlængelse af den proces, der allerede er blevet sat i gang på værkstederne, vil følgende ændringer i den kommende tid blive iværksat:

1. Overordnet leder af værkstederne, John Madsen indplaceres i en stabsfunktion under produktionschef  Finn Mikkelsen. John overtager sikkerhedsarbejdet fra Bent Olsen, og vil fra den 1. september bl.a. have ansvar for og repræsentere Busselskabet over for Midttrafik angående billetudstyr, tælleudstyr, realtidsudstyr mv. i busserne.

2. Nuværende værkstedsleder på St. Syd, Poul Jørgensen afløser John Madsen som overordnet leder af værkstederne, og vil fra den 1. september være ansvarlig for busserne i øvrigt og personaleansvarlig over for de ansatte mekanikere mv. på værkstederne.

3. Carsten Andersen, som er mekaniker på Jegstrupvej bliver fra den 1. september stedfortræder for Poul Jørgensen i dennes fravær, og skal desuden arbejde på værkstedet på Jegstrupvej som hidtil.

4. De arbejdende værkstedsledere på hhv. Stokagervej og Munkevejen, René Tidemann og Haider Kumar får hver tilført yderligere én medarbejder. Det sker bl.a. for at kunne klare flere opgaver lokalt, og for at undgå mange af de nuværende busflytninger mellem værkstederne.

5. Åbningstiden på værkstederne øges, så de er bemandet hverdage fra kl. ca. 4.00 til 19.00 samt lørdage og søndage efter en nærmere vurdering af behovet på de forskellige stationer. Desuden vil arbejdstilrettelæggelsen i øvrigt snarest muligt blive vurderet og omlagt i den udstrækning, det findes nødvendigt og fornuftigt.

6. Indsatsen for – gennem uddannelse og instruktion – at styrke kompetencerne for de ansatte på værkstedet øges efter nærmere aftale.

Finn Mikkelsen oplyser desuden, at man i løbet af det kommende år til halvandet skal have sikret en kvalificeret erstatning for administrativ leder på værkstederne, Jørn Lang.

Den fremtidige organisation på værkstederne kan ses i et organisationsdiagram her