Afvikling af timer i “tildelt frihed”

I januar udsendte løn- og personaleafdelingen et brev til chauffører med en saldo på mere end 74 timer i timebanken ”tildelt frihed”. Formålet var at finde ud af, hvor mange chauffører, der ønskede saldoen nedbragt ved udbetaling og/eller ved afvikling af timer.

Afvikling inden sommerferien 2019
Tilbagemeldingerne fra chaufførerne viste, at der samlet set er ca. 7000 timer, som ønskes afviklet - timer, som Busselskabet vil tilstræbe at få afviklet snarest muligt og senest inden sommerferien 2019. ”Vi vil forsøge at give chaufførerne flere sammenhængende fridage f.eks. ved at give en ekstra fridag i forbindelse med ordinære fridage,” siger leder af løn- og personaleafdelingen Sanne Gaarsdal.

Aftalen om at nedbringe saldi i timebanken ”tildelt frihed” blev lavet helt tilbage i 2015, ”og bl.a. for at undgå ekstraordinære afskedigelser af chauffører var det så planen, at timerne skulle henstå til afvikling i forbindelse med den forventede reduktion i vores kørsel, når Letbanen blev idriftsat i 2017,” siger Sanne Gaarsdal. Imidlertid er Busselskabets kørsel på grund af erstatningskørslen for Letbanen endnu ikke blevet reduceret nævneværdigt, og derfor er processen med afvikling af afspadseringstimerne indtil videre ikke ”for alvor” blevet igangsat.

Løbende ansættelser og flere rammeturnusser
For bl.a. at kunne afvikle de opsparede timer, påregner Busselskabet at ansætte 8-10 chauffører hver måned uden for sommerferieperioden i resten af 2018. ”Og det er aftalt med 3F, at der laves 12 ekstra rammeturnusser på Station Syd, primært for at få afviklet afspadseringstimerne, der hvor udfordringen er størst, men også på de to mindre stationer,” fortæller Sanne Gaarsdal og tilføjer, at de ekstra rammer ifølge aftalen først og fremmest vil blive brugt til at afvikle timer for de overenskomstansatte chauffører, som efter aftalen i 2015 fik nedsat det antal HD-dage, der blev fastlagt i turnusplanerne.

Når det er på plads, vil de ekstra rammer frem mod sommerferien 2019 dog også blive anvendt til afvikling af timer for tjenestemænd.

Automatiske udbetalinger af timebanker
Samtidig med afviklingen af timerne i ”tildelt frihed”, vil vi igangsætte de aftalte automatiske udbetalinger af timebanker. Herefter kan saldoen for afspadsering ved hver måneds udløb maksimalt være på 50 timer, mens saldoen i ”tildelt frihed” højst kan være på 74 timer. Timebanken ”usikker frihed” kan ved en måneds udgang ikke overstige 50 timer.

Sanne Gaarsdal understreger, at de timer, som chaufførerne efter henvendelsen i januar har indgivet ønske om at ville afholde, vil blive overført til en ny timebank, så det sikres, at de ikke udbetales.