Arbejdsmiljøarbejdet 2021 & 2022

AarBus havde i 2021 sat sig to arbejdsmiljømål. Begge mål blev nået.

Det ene mål var at gennemføre elbusuddannelse for alle buschauffører og klargøringsmedarbejdere på Station Syd og Vest. Uddannelsen var et endagskursus, hvor deltagerne fik en introduktion til el-bussens opbygning, udstyr og funktion og en introduktion til energirigtig kørsel. I uge 18 havde alle de pågældende medarbejdere plus en række medarbejdere fra Station Nord og enkelte chauffører i afløsergruppen gennemgået uddannelsen.

I 2021 blev der gennemført en ekstra APV med fokus på konsekvenserne af COVID-19, hvilket var det andet mål for arbejdsmiljøarbejdet i 2021.  Formålet var at få et billede af, hvordan situationen på forskellig vis påvirkede medarbejderne. APV’en blev gennemført gennem en spørgeskemaundersøgelse.

 

Arbejdsmiljømål for 2022
I 2022 vil der blive arbejdet med 2 arbejdsmiljømål.

Det ene mål omhandler sikkerhed i forbindelse med arbejde på elbusserne på værkstedet. Det skal sikres, at der som minimum arbejdes indenfor de foreliggende lovmæssige rammer. Desuden skal brugbare leverandøranbefalinger benyttes, så arbejdet gennemføres på passende sikker vis på de tre værksteder. Processen bliver at opliste alle lovkrav og alle leverandøranbefalinger vedr. arbejde med elbusser og efter en grundig gennemgang afgøre, i hvilket omfang disse skal tages i brug, og hvordan de optimalt implementeres.

Det andet arbejdsmiljømål for 2022 er at udarbejde en beredskabsplan, som skal bruges i tilfælde af brand, da elbusserne udgør en større risiko end dieselbusserne. Med udgangspunkt i de nuværende beredskabsplaner, laves der en revideret udgave, hvor den øgede risiko for brand i elbusser inddrages. Der laves lokale udgaver, således at de tre stationer hver især får en optimal model. Målet er at have en opdateret plan klar til drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg senest i midten af 2022.