Arbejdsmiljøcertificering

Godt i gang med opstart

Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er Busselskabet i gang med en proces for at blive arbejdsmiljøcertificeret efter ISO-standarden i ISO 45001:2018. Personalekonsulent Anna Kathrine Nielsen og HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen er tovholdere på projektet.

Ledelsessystemet
Arbejdet med arbejdsmiljø i BAAS bliver struktureret, målrettet og synliggjort i det samme elektroniske ledelsessystem (den samme database), som bruges til miljøledelsessystemet. Arbejdsmiljøledelsessystemet er nu ved at blive finpudset og godkendt af topledelsen, og det forventes af blive tilgængeligt på infostanderne på stationerne i løbet af den næste måneds tid. I systemet vil man bl.a. kunne finde diverse informationer omkring arbejdsmiljø såsom procedurebeskrivelser, arbejdsmiljømål og -politik mv., ligesom man kan se, hvem der er ens arbejdsmiljørepræsentant.

”I efteråret vil alle medarbejdere modtage en folder vedr. arbejdsmiljøledelsessystemet på deres arbejdsmail,” siger Anna Kathrine Nielsen. Folderen vil også være tilgængelig i de forskellige afdelinger og i chaufførstuerne. ”Det er meget vigtigt at alle medarbejdere læser folderen,” siger Anna, og tilføjer, at der også vil blive informeret om det nye system på de næste teammøder.

Nye tiltag
Runderinger og besøg i alle afdelinger har givet anledning til små justeringer og optimeringer rundt omkring. Dette har primært kunne mærkes på værkstederne og klargøringsbanerne. ”Her er det bl.a. indført, at arbejdsmiljøgrupperne skal vurdere sikkerheden omkring arbejdet og se på de generelle arbejdsvilkår,” siger Anna.

Anna fortæller desuden, at BAAS har fået adgang til to nye IT-systemer: Et hvori der holdes øje med de lovpligtige eftersyn, og et, som holder os opdateret på lovgivningen inden for arbejdsmiljø.

Alle arbejdsmiljøgrupperne vil løbende arbejde med at identificere farer og risici på arbejdspladsen inden for deres respektive områder, og der vil ske en årlig opfølgning hvert forår. Disse identificeringer kan føre til handlingsplaner og udbedringer/forbedringer, hvor det er relevant.

Arbejdsmiljømålene 2019
BAAS har i år sat nedenstående arbejdsmiljømål for 2019. Fremover vil arbejdsmiljøgrupperne blive konsulteret i forbindelse med fastlæggelse af disse.

  1. Arbejdsmiljøcertificering efter standarden i ISO 45001:2018.
  2. Forbedring af arbejdsværktøjer (herunder smartphones til samtlige buschauffører)
  3. Indførsel af arbejdsmiljø- og sikkerhedsrunderinger på værkstederne og i Klargøringen.


Intern og ekstern audit
I efteråret foretages den første interne audit af vores arbejdsmiljøsystem, som det kendes fra miljøledelsessystemet. Herefter forventes det, at der inden udgangen af året kan gennemføres en ekstern audit, hvorved BAAS bliver arbejdsmiljøcertificeret.