Bedre trivsel opnås i fællesskab – besværligt men sandt

Resultater og ønsker fra trivselskonferencen den 10. marts

Af direktør Torben Høyer

Den 10. marts var knap 60 medarbejdere fra de forskellige afdelinger i Busselskabet samlet til en trivselskonference. Resultaterne af trivselsundersøgelsen fra november 2015 for hele Busselskabet blev her fremlagt af CRECEA. Herefter blev medarbejderne samlet i små grupper afdelingsvis for at snakke om resultaterne.

Atmosfæren var god og konstruktiv, og der var rigtig mange der havde mange forskellige meninger om trivslen. Fra de der synes, det er en super arbejdsplads, til de der er knap så tilfredse. Men alle gør deres bedste for at få tingene til at fungere, når der er noget, der ikke lige spiller i dagligdagen.

Konkret vil styregruppen bestående af undertegnede, HR- chef Bjarne Larsen, TR Ejler Møller og AMR Anita Nørgaard nu samle op på konferencen, og herefter er det de enkelte arbejdsmiljøgrupper, der skal lave handle- og tidsplaner til brug i det videre forløb.

Så nedenstående står for min egen regning, da styregruppen endnu ikke har været samlet efter den 10. marts.

Jeg vil fremhæve følgende indtryk fra konferencen:

Fnidder fnadder
Generelt gider medarbejderne ikke ”fnidder fnadder” forstået som problemer, der bliver ved med at spøge. Der er en tendens til, at man husker det dårlige, men der skal arbejdes med at få ting frem i lyset og så pakke det væk. Dårlige historier skal have en udløbsdato.

Samarbejde i mellemledergruppen
Mange har indtrykket af, at mellemlederne sidder på hver deres ø og kæmper om verdensherredømmet. Det virker som om, der ikke er fælles fokus på opgaven og fælles løsning af problemerne.

Ledelse
Nogle medarbejdere oplever, at de kun hører noget fra ledelsen, når de ”laver lort i den”, mens andre oplever tæt dialog, grundig information og gensidig anerkendelse. Chaufførerne giver udtryk for at to stationsledere er for lidt til 2 x 300 chauffører, for så er der kun tid til personaleadministration og ikke til personaleledelse. De kan ikke være synlige ledere, men kun tilgængelige ledere, som chaufførerne selv må opsøge. Nogle pegede på samtaler for nyansatte efter 3. måneder som en mulig løsning. Busselskabet laver en speciel opfølgning på mellemledergruppen.

Samarbejde mellem afdelinger

  1. På tværs på værkstederne

Det er oplevelsen, at der er et godt samspil mellem klargøring, værksted og chauffører på de små stationer, men de små stationer kan også lære af hinanden. Station Nord har gode erfaringer med, at værkføreren hjælper med dagens arbejde, før han sætter sig bag skærmen.

Det store værksted på Station Syd har været præget at mange ændringer, og ”navngivningen” af et A og et B hold er træls, men måske alligevel bedre end inden for/ uden for i ”Palmehaven” (gammel værkstedsslang på Station Syd). Andre siger, der er mindre selvbestemmelse men samtidig en mere retfærdig fordeling.

 

  1. Klargøringen – Nord, Syd, Vest

I klargøringen er det holdningen, at man skal blive bedre til at lære af hinanden og samarbejde på tværs af stationerne. På station Vest arbejder man i teams, på station Syd arbejder man med faste makkere, mens man på Station Nord ”passer egen bus og egen butik”. Det efterlyses, at man lærer af hinanden og bruger den bedste praksis. I klargøringen efterspørger man desuden muligheden for at få mekanikere til at kan give lidt oplæring i at udføre i reparationsopgaver.

Anerkendelse
Der skal større fokus på anerkendelse og hvordan den skal komme til udtryk. Indholdsfyldt faglig baseret anerkendelse efterspørges frem for bare at få at vide, at det går godt.

Dialog og information
Det er oplevelsen, at der er for meget énvejs kommunikation og for lidt dialog. Det gælder også på temmøderne.

Ferieafvikling, der starter søndag? Hvorfor!
Ferieafvikling for chaufførerne med start søndag blev diskuteret meget. Der er et ønske om at ændre, så man kan få fri fra lørdag. Bedre afspadseringsoversigt blev også nævnt. Busselskabet tilkendegav at ville forsøge at lave en enkel og forståelig forklaring. Lange vagter hen over en weekend fyldte også en del, og en ændring blev efterspurgt.

Respekt for hinandens opgaver
Klargøringen oplever større respekt fra chaufførerne for deres arbejde. Man er gået fra bemærkninger om leverpostej på forruden til tilkendegivelser om stor tilfredshed med klargøringen. Men Klargøringen synes alligevel godt, at chaufførerne kan udvise større respekt, så der ikke ligger brugt tyggegummi, madpapir, plastikkrus o. lign. rundt omkring i bussen.

En mødedeltager konkluderede, at uanset hvilke problemer det handler om i Busselskabet, om det er frustrationer over fremkommelighedsproblemer, oplevelse af manglende respekt fra kolleger og ledelse, skader, travlhed osv. så er det hendes opfattelse, at de skal løses i fællesskab.

Jeg havde indledningsvis opfordret til, at konferencen blev afviklet i ordentlighed, og bagefter kunne jeg klart konstatere, at det var det, der skete. Så tak for det.

Trivsel og Tivoli
Trivsel bliver også, i meget kort form, temaet den 22. og 29. maj, hvor vi gerne vil invitere alle medarbejdere til et besøg i CERES Park & Arena med et efterfølgende besøg i Friheden, med entré og turbånd betalt.

Det bliver et hyggeligt fællesarrangement, hvor din familie også er inviteret med.