BusRapp

Status på test af smartphone til chaufførerne

Som man kunne læse i den sidste udgave af Inform i december er det planen at udvide den gruppe af chauffører, som henover sommeren 2017 har testet brugen af en smart-phone som tjenestetelefon. Til den første test blev der udviklet to apps kaldet ”Driftsinformation” og ”Bustjek”. I ”Driftsinformation” kan man indberette forsinkelser, optaget vogn mv., og den erstatter således sms-koderne. App’en ”Bustjek” er kort sagt en elektronisk version af fejlrapporten.

Fra ”Bustjek” til ”BusRapp”
I den mellemliggende periode er der blevet arbejdet på at ændre og videreudvikle app’en ”Bustjek”, så den også kan håndtere skadeanmeldelser, og i stedet for ”Bustjek” har vi nu en app, som hedder ”BusRapp”.

I ”BusRapp” guides chaufføren gennem en række spørgsmål, alt efter om det drejer sig om en teknisk fejl eller en skade/et uheld, og alt efter en skades/et uhelds type og omfang: Er der en modpart?, er der personskade?, er der vidner?, er bussen skadet? osv. Det betyder bl.a., at chaufføren ikke længere skal indmelde en skade/et uheld to forskellige steder, som det på nuværende tidspunkt er tilfældet med de to blanketter skadeanmeldelse og fejlrapport. Det hele klares samlet i app’en, og de relevante modtagere får direkte besked.

For at sikre at app’en er brugervenlig og indsamler de data, som er nødvendige i forhold til udbedring og sagsbehandling af en skade, har der været afholdt workshops med alle de afdelinger i Busselskabet, som er involveret i forbindelse med et uheld/og eller en skade på en bus: chauffører, Driftscenteret, værkstedet og skadeadministrationen. Det har givet mange værdifulde input i forhold til udviklingen af app’en.

50 chauffører skal teste
Det er planen at inddrage 50 chauffører i den nye testfase. De 12, som var med i den første fase, fortsætter i testgruppen. Derudover får nogle af de chauffører, som i sin tid udtrykte interesse for at være med i projektet, tilbud om at deltage. Desuden bliver tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter for chaufførerne en del af den nye testgruppe. Den nye test inddrager således chauffører fra alle de tre stationer, ligesom alle 3 værksteder vil blive involveret.

”BusRapp” er udviklet i samarbejde med firmaerne Trifork og Appdictive, og de er i øjeblikket ved at teste, at den kører, som den skal. Herefter skal DC, værkstedet og skadeadministrationen instrueres i brugen af det system, hvori data fra app’en samles, og så er det tid til at få testet app’en hos chaufførerne. Afhængigt af, om der viser sig at være behov for at foretage ændringer i app’en mv., forventer vi at kunne dele telefoner ud til den nye testgruppe i løbet af maj måned.