Det sunde arbejdsliv

16 chauffører har deltaget i et kursus kaldet ”Det sunde arbejdsliv”

Den 25 og 26 april deltog 16 chauffører fra BAAS i et kursus hos UCplus kaldet ”Det sunde arbejdsliv”. Kurset, som er et pilotprojekt, blev gennemført af en række undervisere fra Firmasundhed Danmark.

På kursets første dag fik alle deltagere foretaget en sundhedstest, hvor de fik undersøgt deres kostvaner og fik målt kondital, blodsukker og kolesterol. Derudover var der i testen fokus på rygning, søvn, smerter i bevægeapparatet og på stress og generel trivsel. Underviserne brugte derefter testen og dens resultater som udgangspunkt for kursets indhold.

Kurset gav deltagerne en masse input vedr. kost og sundhed generelt og en række tips til, hvordan man kan få indarbejdet nogle sunde vaner og rutiner i sit arbejds- og fritidsliv. Desuden var der fokus på ergonomi og specielt betydningen af at indstille chaufførsædet korrekt.

En øjenåbner
Tilbagemeldingerne på kurset er meget positive. Særligt sundhedstesten får stor ros. Flere chauffører beskriver den som en øjenåbner i forhold til deres krop og sundhed. Og den individuelle samtale efter testen gjorde den meget brugbar, fordi man fik forklaret, hvad resultaterne betyder for ens sundhed og samtidig fik nogle bud på, hvad man med fordel kan ændre.

En chauffør siger: ”Vi har måske nok en idé om, hvor fejlene ligger, men testen kan være med til at motivere os til at gøre noget, for nu har vi en viden om vores sundhed sort på hvidt.”

HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen fortæller, at mange chauffører gennem testen og kurset generelt har fået flyttet deres opfattelse af, hvad man selv kan gøre, og hvor lidt der nogle gange skal til for at skabe en forandring.

Specielt har det overrasket mange, hvor stor betydning det har for sundheden, at man får søvn nok.

Testens resultater
Ifølge sundhedstesten trives deltagerne generelt rigtig godt og har et forholdsvist lavt stressniveau. Desuden er der kun en enkelt af deltagerne, svarende til 6%, som ryger, hvilket er langt under landsgennemsnittet. Deltagerne scorer lavest på kost og kondital. 11  er udfordret kostmæssigt, og hos to ser det kritisk ud. 8 af deltagerne har forhøjet kolesterol og heraf er en blevet bedt om at få det tjekket hos lægen. Der er ligeledes 11 af deltagerne, som har et for lavt kondital i forhold til deres alder. For langt størstedelen skyldes det, at den motion, de dyrker, ikke er hård nok. Bedre motionsvaner kan også være med til at afhjælpe de smerter i bevægeapparatet, som 10 af deltagerne oplyser, at de har.

Ønsker til fremtidige kurser
En del af chaufførerne giver udtryk for et ønske om at få en opfølgning, så man kan se, om de ændringer man har lavet, har haft en effekt. Flere efterlyser desuden mere konkrete guidelines for, hvad man skal spise, alt efter hvad man skal præstere i løbet af en dag. Herudover kunne deltagerne godt tænke sig at have være opdelt i grupper, alt efter hvilke udfordringer, testen viste, at de har. Det kan gøre undervisningen mere relevant og målrettet for den enkelte.

Flere hold til efteråret
Det er planen at gennemføre yderligere to sundhedskurser med hver 16 deltagere til efteråret. HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen understreger, at målet med kurset ikke er at få deltagerne til helt at omlægge deres liv. Ideen er, at man kan få hjælp til små sundhedsfremmende tiltag, som kan give en effekt, der gør, at man får lyst til at gøre mere for at forbedre sin sundhed.