Elbusstudietur til Eindhoven og Hamborg

Af økonomi- og administrationschef Ingerlise Kirkegaard

Sidste år startede Busselskabet i samarbejde med Aarhus kommune og Midttrafik et projekt vedr. elbusser. Det oprindelige projekt var baseret på 4 el-ledbusser til linje 5A. Resultatet af busudbuddet viste dog, at markedet ikke var modent til at levere el-ledbusser, og derfor er projektet blevet revideret. Det er fortsat baseret på 4 busser, men der er nu tale om 12 meter busser i stedet for 18 meter busser, og linjen er ændret til den nye linje 13.

Efter revideringen af projektet blev det desuden besluttet, at der skal indsamles mere viden om elbusser, for at være bedst muligt klædt på til et elbus-projekt. Busselskabet har derfor været på to studieture for at hente inspiration og for at høre om andres erfaringer med elbus-projekter.

Besøg i Eindhoven
Den første tur gik til Eindhoven i Holland, hvor VDL har leveret 43 el-ledbusser til Eindhoven by. Det svarer til ca. 25% af driften i Eindhoven. Driften af elbusserne startede i december 2016, og det har været en stejl læringskurve for både VDL og driftsoperatøren. Umiddelbart har opstarten dog været en succes, og busserne har en høj oppetid, som det hedder, når man taler om elbusser.

Det er lykkedes, fordi der har været et tæt samarbejde mellem busleverandøren, busentreprenøren og byen.

 

Besøg i Hamborg
Den anden tur gik til Hamborg. Her har Hochbahn siden december 2014 haft en innovationslinje, hvor man har afprøvet forskellige alternative drivmidler til konventionelle dieselbusser. Hochbahn har 950 busser og 443 mio. passagerer årligt.

I følge Hochbahn bliver fremtidens bybus drevet af el, og i en overgangsperiode bliver det med lynopladninger i løbet af dagen, indtil batterierne bliver så gode, at man vægtmæssigt kan have den tilstrækkelige batterikapacitet til en hel dags drift. Under besøget blev der fokuseret en del på de tekniske ladeinstallationer og hvordan ladedelen fungerede. Vi fik mulighed for at prøve en Solaris 12 meter elbus og se, hvordan bussen bliver lynopladt. Selve ladestanderen med pantografen er i Hamborg leveret af Siemens. Vi afsluttede derfor vores besøg hos Siemens med en præsentation af deres ladeløsninger.

Under hele besøget deltog også repræsentanter fra Aalborg og Roskilde, som ligeledes er i gang med de indledende faser. Vi udvekslede idéer og erfaringer med dem, som vi kan tage med i vores elbus-projekt.

Værdifulde input
Besøgene gav værdifulde input til Busselskabets kommende udbudsmateriale, og vi er rigtig glade for, at vi har haft mulighed for at se både elbusser og ladestationer i funktion og samle viden fra nogen, som har prøvet det før.