Erstatnings- og nedbrudskørsel for Letbanen

Siden Letbanens driftsstart i december 2017 har Busselskabet efter aftale med Midttrafik haft et beredskab klar i tilfælde af enten planlagt eller akut driftsstop på Letbanen mellem Aarhus Rutebilstation og AUH Skejby (linje 87), og siden opstarten af letbanestrækningen til Odder har beredskabet også omfattet strækningen Beder-Viby/Holme (linje 89). Nu har Midttrafik så bedt Busselskabet om ligeledes at varetage erstatnings- og nedbrudskørsel mellem Ryomgård og Grenaa (linje 86) og Hornslet og Grenaa (linje 88).

”Vi er glade for den tillid, som Midttrafik hermed viser os, for det vidner om, at man er tilfreds med det, vi leverer både generelt og i forbindelse med erstatnings- og nedbrudskørsel” siger direktør Finn Mikkelsen.

Oversigtskort, køreplaner mv. for de 4 linjer er tilgængelige på BAAS’ hjemmeside.

Erfaringer med erstatningskørsel til Grenaa
Den 6. til 8. august var der planlagt sporarbejde på Letbanen mellem Aarhus og Grenaa, som derfor var ude af drift fra kl. ca. 18.00. Linje 86 blev indsat på strækningen Ryomgård-Grenaa, mens passagererne blev henvist til Arrivas blå busser på strækningen Aarhus-Ryomgård.

Disponeringen havde lidt udfordringer med at finde de to chauffører, som skulle bruges til kørslen, da mange var usikre på med kort varsel at køre en rute, de aldrig havde prøvet før. Men chauffør 4110 Mikael Stenild og 4055 Christian Frederiksen sprang til.

Christian Frederiksen glædede sig til de tre dage, og selvom den gav lidt frustrationer, vil han gerne anbefale turen til kollegaer, som trænger til at komme lidt væk fra Aarhus' trafik: ”Det har det været ekstremt hyggeligt at komme ud af Aarhus og ud på landet at køre. Der er god køretid, så der har ikke været noget stress og jag. Det er en skøn landtur med få stop så man kan bare "cruise" derudaf, ” siger Christian. Både han og Mikael Stenild understreger dog, at det har været en udfordring, at passagererne generelt har været uforberedte på, at Letbanen ville lukke ned. ”På stationerne på ruten blev det oplyst, at der er indsat erstatningsbusser, men der stod ikke noget om, hvornår eller hvorfra de kørte," siger Mikael og tilføjer, at det specielt var problematisk i Kolind, hvor stoppestedet er placeret et stykke fra stationen, så folk havde svært ved at få øje på busserne.

Christian fortæller, at de passagerer, som har været forberedt på, at Letbanen ikke kørte, har været flinke og forstående over for situationen, men ærgerlige over, at BAAS kun kørte til Ryomgård. ”Jeg havde flere passagerer, som kom i klemme, fordi de ikke kunne komme længere end til Ryomgård efter kl. 22.00, hvor de blå busser stoppede med at køre,” siger Christian.

Direktør Finn Mikkelsen meddeler, at Busselskabet sammen med Midttrafik vil se på de erfaringer, der er indhentet med erstatnings- og nedbrudskørslen og drøfte praktik og muligheder for forbedringer fremadrettet.