Ét samlet værksted

Værkstederne har i den seneste tid gennemført nogle organisatoriske ændringer, som først og fremmest betyder, at man pr. 1. januar er overgået til en model, hvor alle de tre værksteder bliver ledet fra Værksted Syd.

”Vi ønsker at skabe en større sammenhæng mellem de tre værkstedslokationer og få et bedre overblik over opgaverne,” siger værkstedschef Morten Lisberg og fortsætter: ”Vi skal arbejde mere på tværs, så vi efter behov kan flytte opgaver og busser og i korte perioder også medarbejdere mellem stationerne og derved udnytte kompetencerne bedst muligt. Vi skal i højere grad tænke, at vi har en fælles opgave i at få busserne på gaden og ikke hænge os så meget i, hvilke busser, der hører til på hvilken station.”

2 nye ledere
Som et led i ændringen af ledelsesstrukturen er der blevet ansat en ny værkstedsleder, som sammen med værkstedsleder Carsten Andersen skal stå for den daglige drift af de tre værksteder. Han hedder Poul Vels Christensen og starter i jobbet den 1. marts. Herudover er Poul med efternavnet Bertelsen pr. 1. januar blevet ansat i en nyoprettet stilling som leder af områderne reklamation, forsikring og lager.

Digitalt planlægningssystem
Et andet element i bestræbelsen for at få større overblik over opgaver er implementeringen af et nyt digitalt planlægningssystem. ”Værkstedsledelsen opretter arbejdsopgaver i systemet, og medarbejderne kan så på en skærm på værkstedet se, hvilke opgaver de hver især skal lave og hvornår,” siger Morten. Desuden er det angivet, hvor lang tid opgaverne forventes at tage.

Morten understreger, at akut opståede opgaver naturligvis stadig har forrang. Hvis en medarbejder pga. akutte opgaver eller af andre årsager ikke kan nå en opgave på den angivne tid, informerer han blot en af værkstedslederne om det. ”Det handler ikke om at lægge et tidspres på medarbejderne. Vi skal selvfølgelig udnytte tiden så godt og smart som muligt, men det primære formål med det nye system er at skabe struktur og overblik og gøre det let for medarbejderne at gå til en opgave”, siger Morten.

Der vil være en leder til stede på Station Nord og Station Vest en fast dag om ugen, og personalemøder vil blive afholdt på tværs af stationerne med jævne mellemrum.