Evaluering af miljøindsatsen i 1. halvår 2015

Busselskabets miljøledelsessystem blev evalueret på et møde i direktionen den 27. august. ”På mødet var der primært fokus på en evaluering af det sidste halve års miljøindsats i forhold til vores miljømål”, siger miljøkoordinator Brian Riget og tilføjer, at der også blev talt om, hvordan miljøindsatsen kan forbedres.

Resultatet
Busselskabet har 2 miljømål for 2015. Vi ønsker at reducere hhv. dieselforbruget med 2 % i forhold til 2014 og elforbruget med 3 % i forhold til 2014. ”Desværre er det meget tvivlsomt, om vi når disse mål,” siger Brian Riget og fortsætter: ”Ved udgangen af juli har vi kun reduceret dieselforbruget med 0,61 %.” At reduktionen ikke er større skyldes, at Midttrafik efterspørger større busser, og de kører ikke så langt på literen. Desuden har der været flere passagerer med busserne end tidligere, og jo tungere en bus er, desto mere diesel bruger den.

Ved udgangen af juli kan der på elforbruget konstateres en forøgelse på 2,7 %. Det skyldes, at 2 ventilationsanlæg på værkstedet på Jegstrupvej, som har været slukket i en længere periode, nu igen er taget i brug for at forbedre indeklimaet.

Forbedringsforslag
På evalueringsmødet gav ledelsen et par forslag til forbedringer. Der blev bl.a. foreslået at forbedre medarbejdernes kendskab til miljøarbejdet f.eks. ved at gøre miljø til et fast punkt på dagsordenen på både værkstedet og i klargøringen og gennem mere information om miljø i nyhedsbreve. Endvidere blev det foreslået, at det på hjemmesiden bliver muligt se, hvad medarbejderne i de enkelte afdelinger skal vide om miljø i Busselskabet.

Det er hensigten at gennemføre alle forbedringsforslagene.