Fejring af navneskift, nye elbusser og…

Fredag den 27. august kunne AarBus endelig samle medarbejderne og fejre, at vi i foråret fik nyt navn og i driftssatte 29 nye eldrevne ledbusser. Med arrangementet ønskede AarBus’ ledelse også at påskønne den solide indsats, som medarbejderne under coronapandemien har gjort for at holde driften i gang trods mange besværligheder, og den måde hvorpå medarbejderne i det hele taget har tacklet den ekstraordinære situation.

"I AarBus spiller man hinanden gode"
I sin tale ved arrangementet på Station Syd udtrykte direktør Finn Mikkelsen stolthed og glæde over de økonomiske og driftsmæssige resultater, som alle i AarBus sammen formår at skabe: ”I AarBus hjælper man hinanden og spiller hinanden gode,” sagde Finn Mikkelsen og fortsatte: ”Vi ved godt, at de mange udfordringer og ændringer under coronapandemien har givet anledning til både frustrationer, ærgrelser, ekstraarbejde og ”blod, sved og tårer” hos rigtig mange, men vi har klaret det og står nu stærkere end nogensinde.”

Gavekort og gaveposer
Som en kontant belønning har alle fuldtidsansatte medarbejdere i AarBus udover selve arrangementet fået et skattefrit gavekort til en værdi af 1200 kr. Desuden kunne alle tage en lille gavepose med hjem med forskelligt "merchandise" med det nye firmanavn.

 

Besøg og roser fra Volvo
I arrangementet deltog 4 repræsentanter fra Volvo, der er leverandør af de 29 elbusser, som AarBus senest har sat i drift – busser som er blevet taget rigtig godt i mod i både Midttrafik, Aarhus Kommune og blandt chauffører og passagerer. I sin tale understregede Finn Mikkelsen værdien af gode samarbejdspartnere og fremhævede netop Volvo som en samarbejdspartner, der understøtter AarBus’ forretning.

Volvos europachef Ulf Magnusson holdt også tale. Han roste AarBus for sin evne til at tænke nyt omkring busdrift i Aarhus og for at holde fast i sin strategi og vision om at investere i ny busteknologi til trods for coronapandemiens indtog. Han udtrykte stolthed over, at Volvo har fået lov at levere de nye elbusser.

Den omstilling til bl.a. elbusdrift, som AarBus er i gang med, kræver netop nu store ombygninger på anlægget på Jegstrupvej - et anlæg som faktisk i august i år havde 40-års jubilæum. Så der er mange ting at markere og fejre i AarBus i øjeblikket.

Videooptagelser af taler
For at de medarbejdere, som ikke kunne være til stede ved arrangementet på Station Syd, også kan opleve Finn Mikkelsen og Ulf Magnussens taler, blev de optaget på video. Videooptagelserne af  talerne kan ses HER.