Flot resultat af miljøeftersyn

I perioden fra den 25. til den 27. november havde Busselskabet besøg af en miljøauditor fra firmaet Dancert. ”En miljøauditor er en, som kommer ude fra og kontrollerer, om vi gør tingene, som vi skal mht. miljøet og reglerne i ISO 14001”, siger miljøkoordinator Brian Riget og tilføjer, at et sådant eftersyn lidt mere formelt hedder en miljøaudit. Det er et krav i ISO-standarden, at der gennemføres en ekstern miljøaudit minimum en gang årligt.

Miljøauditoren havde kun rosende ord for alt, hvad han gennemgik. Han så således ingen uoverensstemmelser mellem ISO 14001 standarden og Busselskabets interne retningslinjer. ”Vi kan være meget stolte over resultatet af denne miljøaudit, som blandt andet skyldes, at medarbejderne i Busselskabet udviser en interesse for miljøet og ISO 14001”, siger Brian.

Besøg på alle stationer
I løbet af miljøauditten blev alle 3 stationer besøgt. Her blev værkstederne gennemgået for at se, om Busselskabet overholder retningslinjerne for bl.a. affaldssortering. Klargøringen blev ligeledes set efter, og her blev bl.a. flere kemiske produkter kontrolleret. I Driftscentret blev 2 medarbejdere interviewet, og beredskabsplanen blev set efter. Flere chauffører blev også interviewet om, hvordan de i deres arbejde påvirker miljøet, og hvad de kan gøre for at forbedre det. Til sidst blev hele Busselskabets miljøsystem gået efter i forhold dokumentation, miljømål, opfølgning på forbrug mv.