Fokus på ”det gode kollegaskab”

Teammøde på St. Syd

Den 6. maj 2015 blev der afholdt teammøde på St. Syd med deltagelse af ca. 75 medarbejdere deltog. ”På Station Syd sætter vi i den kommende tid fokus på ”det god kollegaskab”, fortæller stationsleder Thomas Christensen og fortsætter: ”Selvom det selvfølgelig stadig er meget vigtige områder, handler det her således ikke om skader, passagerer, standarden for chauffører osv., men om at kigge indad på os selv.”

I den forbindelse blev deltagerne på teammødet bedt om at forholde sig til spørgsmålet: ”Hvad er den gode kollega for jer?” Spørgsmålet skulle besvares via såkaldt ”brainwriting”, hvor deltagerne i grupper fik 12 minutter til at skrive deres bud ned. Der blev produceret i alt 170 forslag, og de vil blive offentliggjort og indgå i det videre arbejde på området.

 

 

 

Kåring af ”Sommerens kollega”
”Senere på året kårer vi på St. Syd ”Sommerens kollega” via en afstemning kollegaer imellem”, siger Thomas Christensen og understreger, at det vigtige ikke er, hvem der vinder. Det er processen frem til dette, det handler om. ”Jo flere kollegaer, der bliver opmærksomme på, hvordan de kan være gode kollegaer for andre, desto bedre trivsel giver det for alle”, siger Thomas Christensen.