Trafikplan 2017

Massiv information nu og frem til 2017

Den 8. december afholdt Busselskabet stormøder omkring den nye trafikplan i LO lokalerne i Aarhus C. Her gav Midttrafik en grundig gennemgang af det forslag til trafikplan 2017, der nu er lagt frem, og der var rigtig mange kommentarer og gode forslag fra deltagerne.

Teammøder
Den 15. 16. og 17. december blev der afholdt teammøder på stationerne, og her blev  processen vedrørende trafikplanen samt de personalemæssige konsekvenser drøftet. Rigtig mange chauffører deltog i disse møder. Busselskabet opsamler forslag og kommentarer fra chaufførerne og sender et samlet høringssvar fra Busselskabet til Midttrafik i det tidlige forår 2016. Når planen er politisk besluttet i foråret 2016, går detailplanlægningen i gang.

Linjeføring og personalereduktioner
Midttrafik og Aarhus Kommune har tilbudt at deltage i møder på de tre stationer for at  gennemgå linjeføringen i detaljer. Herefter skal planprocessen i gang.

 

Når Busselskabet  ved, hvor mange chauffører og øvrige medarbejdere, der skal anvendes i den nye trafikplan, skal processen for de nødvendige reduktioner drøftes med tillidsrepræsentanterne, og herefter går den del i gang. Det sker formodentlig omkring slutningen af 2016.

"Uddannelsen i de nye linjer skal også forhandles på plads, så vi sikrer os, at alle ved, hvor der skal køres, når planen går i gang. Der er tale om en omfattende proces, men vi har løst lignende opgaver før, så det gør vi også denne gang", siger Torben Høyer.

Information samles på hjemmesiden
I løbet af januar oprettes der en separat side på hjemmesiden, hvor diverse materialer om den nye trafikplan fra både Midttrafik og interner møder i Busselskabet mv. vil blive tilgængeligt.