Helårskøreplan 2019/2020

På baggrund af bl.a. indmeldinger fra chauffører er der tillagt køretid på en lang række linjer

Planlægningen af helårskøreplanen for 2019/20 er nu afsluttet. Der er foretaget en lang række justeringer på flere linjer bl.a. på baggrund af de indmeldinger, som Busselskabet har fået fra chaufførerne.

Konkret er der foretaget justeringer på linjerne 4A, 11, 12, 14, 16, 17, 18 og 22. Specielt linje 4A har fået mange chaufførkommentarer med på vejen, og her er der tildelt mere køretid på flere afgange i begge retninger. Også på linje 12 og 18 er der sket en del forbedringer. På linje 12 er der f.eks. kommet en ekstra afgang fra Hjortshøj til Logistikparken kl. 6.12 på hverdage og fra Logistikparken til Hjortshøj kl. 16:48 på hverdage.

”Alt i alt viser ændringerne, at de indmeldinger, vi får fra chaufførerne om udfordringer på linjenettet, har stor betydning for vores mulighed for at påvirke køreplanen,” siger direktør Finn Mikkelsen og tilføjer, at indsamling af kommentarer fra chauffører i forhold til køreplanlægningen er en fremgangsmåde, som BAAS har anvendt i flere år, hvilket synliggøres i en logbog på hjemmesiden.

En oversigt over alle køretidsændringer på de 8 linjer kan ses HER

Planafdelingen oplyser, at der desuden er ændret på fordelingen af minutter på flere linjer på baggrund af de meget detaljerede data, vi får fra realtidsskærmene.

Bedre fremkommelighed foretrækkes
Finn Mikkelsen understreger, at mere køreplantid kun er ét redskab til at sikre rettidighed i bybusdriften i Aarhus. ”Vi er glade for de ændringer, det er lykkedes os at få lavet i køreplanen, men vi vil foretrække, at problemerne løses ved at forbedre fremkommeligheden,” siger Finn Mikkelsen og fortsætter: ”Mere køreplantid koster penge, og passagererne kommer langsommere frem, hvorimod bedre fremkommelighed reducerer udgifterne, sikrer at passagererne kommer hurtigere frem og at passagerindtægterne stiger, fordi flere med den kortere transporttid vil se en fordel i at benytte bussen. ”

Aarhus Kommune er lydhøre over for dette, og der er flere fremkommelighedsprojekter i gang. Som tidligere omtalt er der bl.a. tiltag for at afhjælpe problemer med køretøjer, der er parkeret ulovligt eller uhensigtsmæssigt, ligesom der ses på steder i byen, hvor bl.a. ændringer i vejudformning og justering af trafiklys mv. kan skabe forbedringer for bybustrafikken i Aarhus.

”Men uanset hvad, er det vigtigt, at vi løbende får indmeldinger fra chaufførerne om både større og mindre udfordringer, som opleves på linjenettet i dagligdagen,” understreger Finn Mikkelsen og tilføjer:” Så vil Busselskabet sammen med Midttrafik og Aarhus Kommune arbejde på at finde de bedst mulige løsninger på disse udfordringer.”