Høring om Kollektiv Trafikplan 2017

Busselskabet iværksætter nu en proces, så kommentarer fra chaufførerne samlet kan meldes tilbage til Midttrafik

Når letbanen kommer i 2017, indføres der som bekendt en ny plan for den kollektive trafik i Aarhus. Fra den 25. januar til den 28. februar gennemfører Midttrafik en offentlig høring, hvor borgerne i Aarhus har mulighed for at kommentere på de nye buslinjer og det kollektive trafiktilbud i de enkelte lokalområder, som beskrevet i Midttrafiks oplæg til en ny trafikplan.

Denne høring er Busselskabet selvfølgelig med i. ”Derfor er vi glade for den interesse for den nye trafikplan, der har været fra bl.a. chaufførside . Så vi ser frem til at høre de konkrete ændringsforslag, som chaufførerne har ud fra deres erfaringer”, siger produktionschef Finn Mikkelsen.

Intern høringsproces i BAAS
Busselskabet følger derfor op på den interesse for trafikplanen, der kom til udtryk på stormøderne den 8. december, og gennemfører en proces, hvor planafdelingen afholder møder med en række chauffører på hver af de tre stationer. Disse chauffører får her mulighed for at kommentere på de områder i trafikplanen, der berører netop deres station. Busselskabet er i øjeblikket ved at finde interesserede chauffører til disse møder. Møderne afholdes stationsvis i uge 8 mellem den 22. og den 24. februar, hvorefter der laves en opsamling på de forskellige kommentarer i en skriftlig tilbagemelding til Midttrafik.

Kommentarer er velkomne
Hvis du som medarbejder i Busselskabet har kommentarer til buslinjerne, som de ser ud i Kollektiv Trafikplan 2017, kan du i indtil den 22. februar kontakte planafdelingen på planlaegning@busselskabet.dk. Når de chauffører, der skal deltage i planafdelingens møder på de tre stationer er fundet, offentliggøres deres navne, og så kan du også tage fat i dem med dine forslag inden den 22. februar.

Midttrafiks foreløbige udkast til Kollektiv Trafikplan 2017, som blev præsenteret på stormøderne i december, er tilgængeligt på deres hjemmeside her.

Efter høringsperioden træffes der en politisk beslutning om en principskitse af trafikplanen. Ud fra denne principskitse udarbejdes der så en egentlig køreplan, hvilket  vil ske i efteråret 2016.

Først herefter kan Busselskabet gå i gang med den endelige mandskabsberegning.