K17 og Letbanen

De første erfaringer  - og fremtiden

Opstarten af K17 er gået over al forventning. Busselskabet var godt forberedt i alle led, lige fra udarbejdelse af vagt- og turnusplaner, indøvelse af nye linjer, flytning af busser osv. Det siger direktør Finn Mikkelsen og roser alle i Busselskabet for en flot indsats. Letbanen er også kommet i gang og kører stabilt uden større problemer – heller ikke for den øvrige trafik.

Der er dog en række ting, der skal samles op på i fællesskab med Midttrafik. Fokus er først og fremmest på køretid, for det har hurtigt vist sig, at nogle af linjerne er planlagt for stramt.

Ændringer på vej
Køretidsproblemerne er særligt store på linje 22. Så store at Busselskabet i samarbejde med Midttrafik har aftalt, at linje 22 fra den 11. februar får med mere køretid. Desuden indsættes der en ekstra 12 m. bus på linjen.

"I Busselskabet er vi meget tilfredse med, at Midttrafik så hurtigt justerer køreplanen for linje 22," siger Finn Mikkelsen og tilføjer: "Det er muligt, fordi realtidssystemet kan vise os og Midttrafik, hvor udfordringerne er, hvor omfattende de er og således også, hvordan der mere præcist skal sættes ind for at finde en løsning på dem.

Samtidig med ændringerne på linje 22, får linje 86 mere kørsel og bliver forlænget til Hjortshøj. Desuden er der overvejelser om at indsætte nogle ekstra springerbusser på flere linjer, for at sikre, at der kan køres rettidigt fra endestationen ved at undgå, at chaufføren ellers må afvente en forsinket bus. ”Det er en god løsning for både chauffører og  passagerer,” siger Finn Mikkelsen.

I forbindelse med evalueringen af K17 ser man også på faciliteterne ved stoppestederne, ligesom fremkommeligheden i byen og forskellige tiltag bliver drøftet.

Køreplanlægning 2018/2019: Lad os høre fra dig
Letbanen, vejomlægninger mv. har givet nogle ændringer i kørselsmønsteret i byen. Ændringer man ikke kunne forudses, da trafikplanen blev lavet. Der vil derfor være behov for justeringer i de kommende planer. Allerede i slutningen af februar/starten af marts skal Midttrafik være færdige med hovedtrækkene i den plan, der starter i august måned i år.

”Skal Busselskabet have mulighed for at komme med forslag, der kan påvirke indholdet i denne plan, er det derfor vigtigt, at vi meget snart får nogle indmeldinger, som vi kan videregive til planlæggerne i Midttrafik,” siger Finn Mikkelsen. Han opfordrer i den sammenhæng bl.a. chaufførerne til at kontakte Planafdelingen, stationslederne, morgenudkørslen og DC omkring de kørselsmæssige udfordringer, de måtte møde ude på linjerne.

Logbog om køreplanlægning
Det kan i øvrigt oplyses, at Planafdelingen løbende fører en logbog. Her kan alle i Busselskabet følge med i registreringer og i arbejdet omkring køreplanlægningen, og hermed i de informationer, der videregives til Midttrafik. Logbogen er tilgængelig på Busselskabets hjemmeside her.

Et samlet tilbud til kunderne
”Letbanen er kommet for at blive, og den vil gradvist øge sin betydning for den kollektive trafik i og omkring Aarhus,” siger Finn Mikkelsen og understreger, at de trafikale udfordringer i Aarhus ikke løses, med mindre flere vil lade sig transportere kollektivt, og at det bl.a. kræver, at Busselskabet og Letbanen samlet set evner at gøre den kollektive trafik i området så attraktiv som muligt.

Letbanen er selvsagt i mindre grad påvirket af den øvrige trafik, men den er mindre fleksibel end busserne. Finn Mikkelsen påpeger, at Letbanen og busserne hver især har deres styrker og svagheder, og forklarer, at opgaven derfor er at sikre en samlet løsning, hvor Letbanen og bussernes forskellige styrker bliver udnyttet bedst muligt.

"Busselskabet skal satse på et godt samarbejde med Letbanen være fleksibel og tage os af en række opgaver, der løses bedst og billigst med en af de ”gule”. Vi skal i det hele taget fortsat være en aktiv og omstillingsparat aktør i den kollektive trafik i Aarhusområdet. Vi skal fortsat være udviklingsorienterede,  levere buskørsel af kvalitet og sikre passagererne en god service, og så skal vi fortsat evne at levere gode økonomiske resultater. Kan vi det, vil jeg også fremadrettet se meget lyst på Busselskabets fremtid,” konkluderer Finn Mikkelsen.