Køreplanlægning 2019/2020

Tillidsvalgte chauffører har sammen med trafikledelsen og planlæggere i BAAS fået et rigtig godt indblik i Midttrafiks arbejde med køreplanlægning. Nu igangsættes en intern proces med at indsamle kommentarer til de kommende køreplaner

På et møde i Busselskabet den 2. oktober præsenterede to køreplanlæggere fra Midttrafik, hvilke data og oplysninger, der bliver brugt i deres arbejde med køreplanlægning. I mødet deltog Busselskabets trafikledelse, planafdelingen, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i trafikafdelingen samt direktør Finn Mikkelsen. De to planlæggere fra Midttrafik gennemgik planprocessen og præsenterede en række af de udfordringer, der er forbundet med køreplanlægningsarbejdet.

Et godt og oplysende møde
Efterfølgende gav mange af deltagerne udtryk for stor tilfredshed med mødet. Blandt andre tillidsrepræsentant Poul Erik Eskildsen og arbejdsmiljørepræsentant Hans Horsten synes, at det var et spændende møde, som gav et godt indblik i, hvor kompliceret en proces, det er. ”Det var overvældende at se, hvor stort et datamateriale Midttrafik har, og hvor detaljeret et billede man har af, hvordan kørslen afvikles, ” siger Hans Horsten. Poul Erik Eskildsen er enig og tilføjer: ”Midttrafik har jo målinger på hver enkelt afgang, og man kunne se, hvordan store udsving i passagerstrømme hen over dagen, og fysiske ændringer i byen påvirker køretiderne. Det fremgik klart, at tilrettelæggelse af køreplaner ikke er helt så nemt, som man måske går og tror, det er. ”

Også direktør Finn Mikkelsen er meget tilfreds med mødet og dets indhold, som han ser som et klart bevis på, at Midttrafik nu har de informationer, der er nødvendige for at kunne tilrettelægge nogle troværdige bybuskøreplaner i Aarhus. ”Alle, ikke mindst passagererne, Midttrafik, chaufførerne og Busselskabet, er interesserede i, at køreplanerne til enhver tid passer bedst muligt,” siger Finn Mikkelsen.

Bemærkninger fra BAAS skal indsamles
På mødet fik Busselskabet en tidsplan for Midttrafiks planlægning af sommerkøreplanen 2019 og helårskøreplanen 2019/2020, og der igangsættes nu en intern proces i Busselskabet med indsamle bemærkninger fra chauffører og andre, der beskæftiger sig med driftsafviklingen. ”Målet er at få lavet en samlet tilbagemelding til Midttrafik med prioriterede bud på linjer, emner mv., vi ønsker set nærmere på i forbindelse med den forestående køreplanlægning, ” siger Finn Mikkelsen og tilføjer, at det er vigtigt, at man fra Busselskabets side ikke kun gør opmærksom på steder med manglende køreplantid, men også på steder, hvor der er for meget.

Fokus på fremkommelighed
Finn Mikkelsen påpeger, at problemer med køretiden også kan løses ved at forbedre fremkommeligheden, og han opfordrer til, at man i bemærkningerne til de kommende køreplaner også kommer med bud på konkrete steder i byen, hvor fremkommeligheden kan forbedres. ”Forbedring af fremkommeligheden er ofte en bedre løsning end at få tillagt køreplantid, ” siger Finn Mikkelsen og fortsætter: ”Mere køreplantid koster penge, og passagererne kommer langsommere frem, hvorimod bedre fremkommelighed reducerer udgifterne, sikrer at passagererne kommer hurtigere frem og at passagerindtægterne stiger, fordi flere med den kortere transporttid vil se en fordel i at benytte bussen. ”

Midttrafik sender køreplanerne til høring i Busselskabet i begyndelsen af januar 2019, og samtidig laves der en offentlig høringsproces. Først derefter udarbejdes de endelige køreplaner.