Mål for miljøindsatsen 2018

Busselskabet fastsætter hvert år nye miljøforbedrende mål, også kaldet miljømål.
I 2018 har Busselskabet defineret mål for vand-, varme- og dieselforbrug. Vi ønsker at opnå miljøforbedring på disse områder gennem følgende handlinger:

1. Gennemførsel af en omfattende energiscreening af alle 3 stationer i samarbejde med Aarhus Kommunes AA+ energi. Der vil her være fokus på både el, vand og varme. Besparelsen af screeningen vil komme i løbet af 2018 og 2019. Kommunens vurdering er bl.a., at vi vil kunne spare omkring 20% på el.

2. Ændring af vores metode til måling af varme, således at der tages højde for større udsving i udendørstemperatur, hvilket giver et bedre grundlag for at sammenligne med sidste års forbrug. Derved vil vi få et mere præcist billede af, om vi løbende bruger mere eller mindre varme.

3. Udlevering af trykte kørselsprofiler til chaufførerne. Det vurderes, at dette vil højne fokusset og være medvirkende til mere miljørigtig kørsel.

FOKUS PÅ ARBEJDSGANGE
Alle 3 miljømål kan karakteriseres som procesmål, da man ved at iværksætte eller ændre arbejdsgange (processer) vil kunne opnå en ikke klart identificerbar miljøforbedring. Det betyder, at der er fokus på arbejdsgangene (processerne) og ikke på, hvor meget disse ændringer medfører af forbedringer. Vi har nået vores miljømål, hvis vi ved udgangen af 2018 har ændret arbejdsgangene og gennemført energiscreening uanset, hvor meget ændringerne har nedbragt vores miljøbelastning.

MERE INFORMATION
I miljøledelsessystemet, som er tilgængeligt på infostanderne på stationerne er der adgang til en masse information om miljøarbejdet i Busselskabet. Her finder man bl.a. beskrivelser af diverse procedurer i miljøarbejdet, vores miljøpolitik mv.