Miljøindsatsen i 2021 og mål for 2022

I 2021 havde AarBus fem miljømål. Fire af målene blev nået.

Et af målene i 2021 var at opnå en besparelse 75.000 kWh ved at udskifte el-radiatorer med varmepumper i opholdshusene. Alle opholdshuse fik installeret varmepumper i slutningen af 2020 og den påregnede besparelse blev opnået i 2021. Besparelsen blev på 79.604 kWh.

Et andet mål var reducere strømforbruget med 500-600 kWh pr. måned (6.000-7.200 kWh pr. år) på Værksted Syd ved at udskifte ca. 86 lyskilder med lysstofrør med belysning med LED-pærer. Dette mål er nået, og den årlige besparelse blev endda på hele 15.740 kWh fortæller miljøkoordinator Brian Riget.

Et tredje mål, som blev nået, var at anskaffe nye busvaskemaskiner til Station Syd (2 stk.) og Station Vest (1 stk.) for at opnå et lavere forbrug af vand- og forbrugsstoffer. Brian Riget oplyser, at busvaskemaskinerne blev skiftet ud planmæssigt, men at det er for tidligt at sige, om det vil medføre den ønskede besparelse af vand og forbrugsstoffer.

Da opstillingshallen på Station Syd blev revet ned i august, opnåede vi en varmebesparelse, hvilket var endnu et mål for miljøarbejdet 2021. Kælderen under opstillingshallen skal fortsat benyttes, og for at undgå fugt vil der dog blive åbnet for varmen i denne.

AarBus havde i 2021 også et mål om at spare 1.784 ton CO2 gennem idriftsættelsen af 29 eldrevne ledbusser. De mål nåede vi desværre ikke. Ved udgangen af december lød besparelsen på 1.477 ton CO2.

 

Der er flere årsager til, at målet ikke blev nået, forklarer Brian Riget: ”Dels blev el-busserne sat i drift senere end forventet, og dels har de ikke kørt det forventede antal kilometer, da der har været forskellige tekniske udfordringer med dem. Desuden bruger de flere kWh pr. km end forventet.” Brian Riget understreger, at det er et stort fokusområde for AarBus at få el-busserne til at fungere optimalt økonomisk og miljømæssigt.

Miljømål for 2022
I 2022 vil AarBus arbejde med flg. 3 miljømål.

Elbesparelse ved lukning af lufttilførsel til busserne
I 2021 er der blevet lukket for lufttilførslen til busserne, når de står på stationerne. Det forventes i 2022 at give en elbesparelse på 4.500 til 5.000 kWh pr. måned (54.000-60.000 kWh pr. år).

Reduktion af elforbrug til belysning på Station Vest og Nord inde og ude
I 2022 skifter vi til LED-belysning med dagslysstyring både ude og inde på Station Vest og Nord. Målet er at det vil give en samlet besparelse på 20.000 kWh pr. år på de to stationer.

Opgørelse af kølervæskeefterfyldninger
Ved at følge hvor meget kølervæske, der løbende efterfyldes, vil man kunne konstatere, om en bus evt. bruger for meget kølervæske. Et for stort forbrug vil betyde, at der er en lækage eller lignende defekt på bussen. Ved at indføre en løbende kontrol af kølervæskeefterfyldninger vil vi kunne reducere forbruget af kølervæske og opnå mindre forurening fra ikke-konstaterede lækager.