Status på miljømål for 2022

- og nye mål for 2023

Traditionen tro gør vi her i begyndelsen af året status på arbejdet med sidste års mål for miljøindsatsen i AarBus.

I 2022 havde AarBus 3 miljømål. To af målene blev nået, og det sidste kom utrolig tæt på.

Et af målene i 2022 var at opnå en elbesparelse på 54.000-60.000 kWh pr. år ved at lukke for lufttilførslen til busserne, når de står på stationen. Målet er nået, ja faktisk er det gået bedre end planlagt, idet der fra 2021 til 2022 har været en samlet årlig besparelse på 60.606 kWh.

Et andet mål var at indføre en løbende kontrol af kølervæskeefterfyldninger på samme måde som motorolieefterfyldninger, så man er i stand til at se afvigelser og mulige lækager og dermed vil kunne undgå unødigt brug af kølervæske og opnå mindre forurening fra ikke-konstaterede lækager. Denne løbende kontrol er indført og dermed er dette mål nået.

Det sidste miljømål i 2022 var at opnå en besparelse på elforbruget til belysning på Station Vest og Station Nord ved at skifte til LED-belysning med dagslysstyring både inde og ude.

Målet var en samlet besparelse på 20.000 kWh pr. år på de to stationer. Det nåede vi ikke helt, men med en besparelse på 19.333 kWh. er vi landet på et tilfredsstillende resultat.

Mål for 2023
I 2023 har AarBus sat sig for at nå følgende 2 mål på miljøområdet:

1. En besparelse på ca. 10-12.000 kWh årligt vedr. belysningen på værkstedet på Station Syd. Dette skal opnås ved at skifte til LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsesdetektor

2. En reduktion af antallet af vaske med minimum 30 % i de første 3 kvartaler af 2023 sammenlignet med de første 3 kvartaler af 2022. Dette mål skal nås via adfærdsændringer i arbejdsprocesser i klargøringen.

Udskiftningen af belysningen på Værksted Syd er i fuld gang, og den nye LED-belysning forventes at være færdigetableret ultimo marts/ primo april 2023. Der er også sat gang i arbejdet med at ændre adfærden i arbejdsprocesser i Klargøringen, og der ses allerede forbedringer.