Nu opdelt i passagerlet og passagertung kørsel

Sammen med busselskaberne i Midtjylland arbejder Midttrafik ihærdigt på at sikre så høj en kundetilfredshed som overhovedet muligt, og i uge 40 skal kunderne derfor igen være med til kåre det bedste busselskab i Midttrafiks område.

"Den er vi med på i Busselskabet, for det er jo kunderne, vi skal leve af her og nu og i al fremtid!", siger direktør Torben Høyer og fortsætter: "Generelt får vi meget ros i Busselskabet både for god økonomi, sikker og (efter forholdene) præcis bustrafik, og der er også ofte ros til chaufførerne. Så vi er KLAR, ikk´?"

Denne gang er undersøgelsen udvidet så i alt 400 af Busselskabets kunder bliver spurgt hen over to uger; én kendt uge (uge 40) og én ukendt uge.

Passagerlet og passagertung
En anden ny ting er, at undersøgelsen i år arbejder med to kåringspuljer; en passagerlet pulje og en passagertung pulje. Om et busselskab placeres i den passagerlette eller passagertunge pulje afhænger af andelen af køreplantimer (KPLT):

  • Et busselskab som har linjer med 14.999 KPLT eller færre placeres i den passagerlette pulje
  • Et busselskab som har linjer med 15.000 KPLT eller flere placeres i den passagertunge pulje
  • Et busselskab som både har linjer med 14.999 KPLT eller færre og linjer med 15.000
    KPLT eller flere placeres i begge puljer.

Eftersom Busselskabet har både passagerlette og passagertunge linjer, har vi mulighed for at blive kåret i begge puljer.

Opdelingen glæder Torben Høyer: "Det er en klar forbedring i forhold til tidligere år, fordi der således på en snild måde tages højde for den kritik, der tidligere har været af, at der ikke blev taget hensyn til forskellen mellem ”gul” og ”blå” kørsel," siger Torben.

Det måles der på
Kundetilfredshedsmålingen består af fire spørgsmål:
 
• Hvor tilfreds er du overordnet med den busrejse, du foretager lige nu?
• Hvor tilfreds er du med chaufførens service?
• Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel?
• Hvor tilfreds er du med rengøringen i bussen?

Kunderne skal svare på en skala fra 0-10, hvor tilfredse de er.

Herudover bliver busselskaberne  i år vurderet på kundeklager, specielt håndholdt mobil, chaufførens kørsel, chaufførens opførsel og rygning. Kvalitetsbrist og deltagelse i Fly High kurser tæller også med.

Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. pladsen i begge puljer. Der er 75.000 til det vindende busselskab i puljen og henholdsvis 50.000 og 25.000 til anden- og tredjepladsen.