Resultat af certificeringsaudit i AarBus

Den 12. og 13. april var AarBus igennem en certificeringsaudit af vores arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelsessystem. Her undersøgte to medarbejdere (auditorer) fra firmaet DNV, om vi lever op til de krav, der stilles til vores arbejdsmiljøarbejde, og hvad vi skal arbejde videre med.

Ros og positive forhold
Personalekonsulent og systemansvarlig Anna Kathrine K. Nielsen fortæller, at auditten gik godt, og at der var stor ros til hele organisationen. Auditorerne fremhævede flg. positive forhold:

  • Rigtig god implementering af ledelsessystemet i alle afdelinger.
  • Fin styring af lovpligtige eftersyn.
  • Godt arbejde med den kemiske APV.
  • Ledelsen har formået at skabe en arbejdsplads hvor alle chauffører og andre medarbejdere, som auditorerne har talt med, har givet udtryk for, at de er meget glade for deres arbejdsplads, og at de til enhver tid vil anbefale den til deres venner.

 

”Udtrykt i ”ISO-terminologi” var resultatet af auditten 2 små afgivelser, 7 observationer, 10 forbedringsforslag og 5 bemærkelsesværdige indsatser,” siger Anna.

Bemærkelsesværdige indsatser
Auditorerne fandt, at AarBus gør en såkaldt bemærkelsesværdig indsats for at træne og introducere nye chauffører til jobbet. Desuden oplevede auditorerne stor arbejdsglæde og medarbejdertrivsel i de afdelinger, hvor de talte med medarbejdere. De 3 andre bemærkelsesværdige indsatser, som auditorerne definerede, handler om kollegial opbakning, massagestole og chaufførsæder.

 

Hvad angår god kollegial opbakning henviste auditorerne til Driftscenterets procedure med at udsende af en vejleder til en buschauffør, straks han/hun af en eller anden grund måtte få behov for det på turen, Massagestolene er ifølge auditorerne med til at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø, og AarBus' valg af chaufførsæder i en højere kvalitet end standarden ses som en god ergonomisk beslutning, der er med til at signalere ledelsens prioriteringer ifm. arbejdsmiljøet.

Forbedringsområder
Auditorerne påpegede, at AarBus bør arbejde mere med at analysere ulykker og finde trends i dem. Desuden bemærkede de, at der med fordel kan skabes mere dialog mellem arbejdsmiljøgrupperne og MEDudvalget.

De 2 afvigelser, som auditorerne fandt, vedrører 1) nogle manglende nedskrevne handlingsplaner i forbindelse med arbejdet omkring farer og risici og 2) manglende dokumenteret analyse af årsager til arbejdsskader og fastlæggelse af korrigerende handlinger samt en vurdering af effektiviteten af disse handlinger.

”Vi er i fuld gang med at arbejde på afvigelserne, observationerne og forbedringsforslagene,” siger Anna og fortsætter: ”Det forventes, at vi kan sende svar tilbage inkl. dokumentation til DNV allerede i løbet af uge 18, og at vi derefter vil modtage det endelige certificeringsbevis”.