Resultat af eksternt miljøtilsyn

I uge 36 blev et af de årlige miljøtilsyn (kaldet en audit) gennemført i AarBus. Miljøtilsynet blev udført af medarbejdere (auditorer) fra et firma, der har specialiseret i dette. Deres opgave var at undersøge, om vi fortsat dels lever op til de miljøkrav og -mål, der er opsat for at være miljøcertificeret, og dels om der er områder, hvor der kunne være plads til forbedringer.

Samlet set var auditorerne yderst tilfredse med, hvad de observerede i AarBus. Særligt ros fik vi for at have godt styr på datablade samt på mærkning af dunke og tanke på værkstedet og i klargøringen. Det er noget miljøkoordinator Brian Riget glæder sig meget over, da der det seneste år er gjort en ekstra indsats på dette område.

Direktør Finn Mikkelsen er godt tilfreds med auditten som helhed, og især godt tilfreds med processen i/omkring auditten. ”Processen var meget konstruktiv, og auditten ser jeg som en bekræftelse af, at AarBus gør det rigtig godt på miljøområdet,” udtaler han.

Sådan foregik tilsynet
Auditorerne var rundt i alle afdelinger på Station Syd og Station Vest, hvor de talte med flere af medarbejderne. Station Nord blev ikke besøgt denne gang. Det skyldes, at tilsynet er et stikprøvebaseret tilsyn, hvor man indskrænker sig til kun at gennemgå dele af virksomheden. Da Station Vest og Station Nord gør mange ting på samme måde, havde auditorerne valgt ikke at besøge Station Nord denne gang.

I auditorernes samtaler med medarbejdere var der fokus på, hvordan den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejdere i det daglige arbejde er med til at påvirke miljøet, og  hvad de selv kan gøre for at medvirke til at forbedre miljøpåvirkningen. Endelig blev hele Busselskabets miljøsystem gået efter i forhold dokumentation, miljømål, opfølgning på forbrug mv.

Afvigelser, bemærkninger og forbedringsmuligheder
Da auditorerne havde afsluttet deres gennemgang af AarBus, udarbejdede de en rapport, hvori de konkluderede, at vi i AarBus har rigtig godt styr på miljøarbejdet, og at vi kun på et enkelt område afviger fra gældende krav. Det drejer sig om malerkabinens indretning og bortskaffelsen af affald fx slibestøv fra malerkabinen. I den forbindelse meddeler direktør Finn Mikkelsen, at AarBus allerede inden miljøtilsynet havde igangsat et projekt og havde fundet pengene til at løse opgaven.

Rapporten indeholder også tre bemærkninger til ting, som Aarbus gerne skulle forbedre inden næste miljøeftersyn. Det drejer sig bl.a. om kommunikation omkring miljøarbejdet og om klarhed omkring fordelingen af miljøansvaret i de tekniske afdelinger.

Endelig er der forslag til 5 forbedringsmuligheder i AarBus, som vi vil lade os inspirere af. For eksempel er der forslag om at undersøge, om produktet "Bremserens" kan udskiftes med et vandbaseret produkt.