Resultat af miljømål i 2018 og nye miljømål for 2019

I 2018 havde Busselskabet 3 miljømål.

Et miljømål var at gennemføre en energiscreening af alle 3 stationer i samarbejde med Aarhus Kommunes Energi Aa+. Fokus var her på både el, vand og varme. Desværre blev processen ikke afsluttet, da den viste sig at være langt mere omfattende end først antaget. Som beskrevet længere nede i artiklen vil energiscreeningen derfor også være et miljømål i 2019.

Et andet mål for vores miljøindsats var at udlevere kørselsprofiler til chaufførerne og informere om det internt. Dette blev gennemført og vil også være en del af miljøarbejdet i 2019.

Vores 3. miljømål i 2019 var at omlægge vores metode til måling af varme til en graddagsberegning, for at få et bedre et billede af, hvordan vores forbrug udvikler sig uafhængigt af temperaturen udenfor. Dette miljømål kom vi også i hus med.

Miljømål for 2019
I 2019 arbejder vi med 5 miljømål vedr. hhv.: Dæktryk, grøn kørsel, elbusser, energiscreening og passagertællesystem.

Dæktryk
Der laves en procedure ved 15.000 km service, hvor alle bussens dæktryk kontrolleres. Utilgængelige dæk kontrolleres dog kun ved hjul-/dækskift. Ifølge diverse producenter vil sikring af et korrekt dæktryk have mærkbar effekt på brændstofforbruget og give markant mindre dækslid.

Grøn kørsel
For at øge den miljørigtige kørsel og reducere CO2 udledningen fra dieselforbruget, vil der i 2019 hver måned blive udleveret kørselsprofiler til chaufførerne.  I marts vil det desuden være muligt at få ”grøn vejledning” af de 6 grønne vejledere.

 

I bestræbelsen på at sikre, at vores busser kører så langt på literen som muligt, vil der også være aktiviteter fra de grønne vejledere i august og december. Hvilke aktiviteter, der bliver tale om, afhænger af den respons og de ønsker, der kommer efter den grønne vejledning i marts.

Elbusser
Busselskabet vil registrere de omkostninger og effekter, der er ved brug af elbusser og sammenligne dem med alternative bustyper. Det vil i første omgang sige dieselbusser, men på længere sigt også andre busser, der kører på fossilfrit brændstof. I løbet af 2019 vil der blive lavet et nyt rammeudbud, hvor der skal købes omkring 80 nye elbusser.

Fortsættelse af energiscreening
Vi vil fortsætte vores omfattende energiscreening af alle 3 stationer i samarbejde med Aarhus Kommunes Energi Aa+ projekt. Der vil fortsat være fokus på både el, vand og varme. Det er kommunens vurdering, at vi bl.a. vil kunne spare op til omkring 20% på el.

Passagertællesystem
Resultaterne fra passagertællesystemet vil løbende blive analyseret og brugt i den daglige drift. Dette vil medføre en optimering af brugen af busser, og af hvilke busser vi fremadrettet skal anskaffe.

Mere information
I miljøledelsessystemet, som er tilgængeligt på infostanderne på stationerne er der adgang til en masse information om miljøarbejdet i Busselskabet. Her finder man bl.a. beskrivelser af diverse procedurer i miljøarbejdet, vores miljøpolitik mv.